pF curve: How soil moisture relates to soil tension

The soil moisture potential graph displays the soil tension, which is calculated using the pF curve.

The pF curve displayed on the platform is calculated based on the soil type composition. Alternatively, a standard pF curve is used when a predefined soil type is chosen. This pF curve is used to calculate the soil tension based on the soil type composition and the measured soil moisture percentages. 

The soil tension can be used independently of the soil type, meaning that all the sensors within the field can be compared. The areas of overwatering (blue), optimal conditions (green), refill point (orange) and high risk (red) are set to the pF values corresponding with field capacity (pF = 2.0), refill point (pF = 3.0) and wilting point (pF=4.2). These points may differ for different crops. You can change these thresholds on the platform if they don’t correspond to the findings in the field.

Nederlands

Deze grafiek toont de zuigspanning die wordt berekend aan de hand van de pF-curve.

De op het platform weergegeven pF-curve wordt berekend op basis van de samenstelling van het bodemtype. Als alternatief wordt een standaard pF-curve gebruikt wanneer een standaard bodemtype wordt gekozen. Deze pF-curve wordt gebruikt om de zuigspanning te berekenen op basis van de bodemsamenstelling en de gemeten bodemvocht percentages. 

De zuigspanning kan onafhankelijk van het bodemtype worden gebruikt, zodat alle sensoren in het veld met elkaar kunnen worden vergeleken. De gebieden met overbewatering (blauw), optimale omstandigheden (groen), aanvulpunt (oranje) en hoog risico (rood) worden ingesteld op de pF-waarden die overeenkomen met de veldcapaciteit (pF = 2,0), het aanvulpunt (pF = 3,0) en het verwelkingspunt (pF=4,2). Deze punten kunnen per gewas verschillen. Je kan deze drempelwaarden op het platform wijzigen als ze niet overeenkomen met de bevindingen in het veld.