How water risk management scoring works

How do we calculate a water risk score? 

The water risk score is calculated based on all the measurements of all the sensors in a field recorded over the last 72 hours. 

We take the soil moisture trend over the continuous period of 72 hours into account, and in combination with the deviation from the refill point, we can determine the level of risk. 

  • A downward slope near the refill point indicates high risk.
  • An upward trend near the refill point means the risk is moderate to high.
  • A slight downward slope above the refill point is not yet an indication of high risk, but a steep slope is indicative of the risk starting to increase.

What happens if there are no sensor readings for 48 hours? 

If there are no sensor measurements in a field for 48 hours, the water risk score cannot be calculated anymore. This is because we will be unable to accurately indicate the water risk level for the field. More than 24 hours of continuous readings within the 72 hour period are necessary for accuracy. 

Nederlands 

Hoe berekenen we een water risicoscore? 

De water risicoscore wordt berekend op basis van alle metingen van alle sensoren in een veld die de afgelopen 72 uur zijn geregistreerd. 

We houden rekening met de trend van de bodemvochtigheid over de periode van 72 uur,  in combinatie met de afstand tot het bijvulpunt kunnen we het risiconiveau bepalen. 

  • Een dalende trend in de buurt van het bijvulpunt wijst op een hoog risico.
  • Een opwaartse trend nabij het bijvulpunt betekent dat het risico matig tot groot is.
  • Een licht dalende helling boven het bijvulpunt is nog geen aanwijzing voor een hoog risico, maar een steile helling wijst erop dat het risico begint toe te nemen.

Wat gebeurt er als er 48 uur lang geen sensormetingen zijn? 

Als er 48 uur lang geen sensormetingen in een veld zijn, kan de water risicoscore niet worden berekend. We kunnen dan het water risiconiveau voor het veld niet voldoende nauwkeurig aangeven. Meer dan 24 uur continue metingen binnen de periode van 72 uur zijn nodig voor nauwkeurigheid.