Hoe het scoren van waterrisico's werkt

Hoe berekenen we een waterrisicoscore? 

De waterrisicoscore wordt berekend op basis van alle metingen van alle sensoren in een veld die de afgelopen 72 uur zijn geregistreerd. 

We houden rekening met de bodemvochtigheidstrend over de aaneengesloten periode van 72 uur, en in combinatie met de afwijking van het bijvulpunt kunnen we het risiconiveau bepalen. 

  • Een neerwaartse helling bij het bijvulpunt duidt op een hoog risico.
  • Een opwaartse trend nabij het vulpunt betekent dat het risico matig tot hoog is.
  • Een licht dalende helling boven het bijvulpunt is nog geen aanwijzing voor een hoog risico, maar een steile helling wijst erop dat het risico begint toe te nemen.

Wat gebeurt er als er 48 uur lang geen sensormetingen zijn? 

Als er 48 uur lang geen sensormetingen in een veld zijn, kan de waterrisicoscore niet meer berekend worden. Dit komt omdat we dan het waterrisiconiveau voor het veld niet nauwkeurig kunnen aangeven. Meer dan 24 uur continue metingen binnen de periode van 72 uur zijn nodig voor nauwkeurigheid. 

Nederlands 

Hoe berekenen we een waterrisicoscore? 

De waterrisicoscore wordt berekend op basis van alle metingen van alle sensoren in een veld die de afgelopen 72 uur zijn geregistreerd. 

We houden rekening met de trend van de bodemvochtigheid over de periode van 72 uur, in combinatie met de afstand tot het bijvulpunt kunnen we het risiconiveau bepalen. 

  • Een dalende trend in de buurt van het bijvulpunt wijst op een hoog risico.
  • Een opwaartse trend nabij het bijvulpunt betekent dat het risico matig tot groot is.
  • Een licht dalende helling boven het bijvulpunt is nog geen aanwijzing voor een hoog risico, maar een steile helling wijst erop dat het risico begint toe te nemen.

Wat gebeurt er als er 48 uur lang geen sensormetingen zijn? 

Als er 48 uur lang geen sensormetingen in een veld zijn, kan de waterrisicoscore niet worden berekend. We kunnen dan het waterrisiconiveau voor het veld niet voldoende nauwkeurig aangeven. Meer dan 24 uur continue metingen binnen de periode van 72 uur zijn nodig voor nauwkeurigheid.