- - - - -

Satellietgegevens in de landbouw: Zet beelden om in waardevolle inzichten

Blog Beeldmateriaal Knipsel 16

De landbouw heeft een lange weg afgelegd ten opzichte van zijn traditionele wortels. In de moderne landbouw worden beslissingen genomen op basis van gegevens, van het voorspellen van weerpatronen tot het analyseren van gewasopbrengsten. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste tijd is het gebruik van satellietgegevens in de landbouw. In deze blogpost gaan we dieper in op het premium satellietaanbod van Farm21, en hoe landbouwprofessionals daarvan kunnen profiteren. We gaan ook in op de voordelen van het gebruik van satellietbeelden voor de landbouw, en waarom het zo'n essentieel hulpmiddel is geworden in de moderne landbouw.


Blog Beeldmateriaal Knipsel 15 3

Het gebruik van satellietgegevens in de landbouw

Het gebruik van satellietgegevens in de landbouw heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we onze velden begrijpen en beheren. De geschiedenis van satellietgegevens in de landbouw gaat terug tot de jaren zeventig, toen de eerste Landsat-satelliet werd gelanceerd door de Verenigde Staten. Deze satelliet leverde de eerste beelden met hoge resolutie van het aardoppervlak, die konden worden gebruikt om de gezondheid van de gewassen, de bodemvochtigheid en andere belangrijke landbouwparameters in de gaten te houden. Sindsdien zijn talloze andere satellieten gelanceerd met steeds geavanceerdere beeldmogelijkheden.

Tegenwoordig worden satellietgegevens op grote schaal gebruikt in de landbouw voor uiteenlopende toepassingen. Een van de belangrijkste toepassingen van satellietgegevens is gewasbewaking. Satellieten kunnen nauwkeurige en tijdige informatie verschaffen over de groei en de gezondheid van gewassen, zodat boeren weloverwogen beslissingen kunnen nemen over irrigatie, bemesting en andere beheerspraktijken.

Uit het bovenstaande volgt dat satellietgegevens een belangrijke rol spelen in precisielandbouwwaarbij boeren gedetailleerde informatie over hun velden gebruiken om hun werkzaamheden te optimaliseren. Dit omvat het gebruik van satellietgegevens om gedetailleerde kaarten te maken van bodemsoorten, nutriëntenniveaus en andere belangrijke parameters. Deze informatie kan worden gebruikt om het beheer af te stemmen op specifieke delen van het veld, wat leidt tot meer efficiëntie en minder afval.

In het algemeen verandert het gebruik van satellietgegevens in de landbouw de sector, waardoor boeren gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen die leiden tot meer productiviteit en duurzaamheid. Naarmate de satelliettechnologie steeds beter wordt, zal het gebruik van deze gegevens in de landbouw waarschijnlijk nog wijder verbreid en effectiever worden.

Satellietgegevens in de landbouw

Overzicht van het premium satellietaanbod van Farm21

Landbouw is altijd al een uitdagende bedrijfstak geweest, met onvoorspelbare weerpatronen, plagen en ziekten die het voor telers moeilijk maken hun opbrengsten te optimaliseren. Daar komt nog bij dat moderne uitdagingen als klimaatverandering, een toenemende wereldwijde vraag naar voedsel en bodemdegradatie de druk op de agro-industrie nog verhogen. Dankzij de technologische vooruitgang hebben boeren echter toegang tot krachtige instrumenten waarmee ze datagestuurde beslissingen kunnen nemen om de kwaliteit en zelfs de kwantiteit van hun gewasopbrengsten te verbeteren en zo deze uitdagingen te overwinnen. 

Boerderij21 is een Nederlands Ag Tech bedrijf, gespecialiseerd in het leveren van haarscherpe gegevens voor telers, gewasadviseurs en landbouwonderzoekers. Ons slimme dataplatform trekt informatie uit meerdere bronnen zoals weerapplicaties, bodemvocht- en temperatuursensoren en satellietbeelden om gebruikers realtime inzichten en een compleet overzicht te geven van wat er op hun terrein gebeurt.

Het premium satellietaanbod van Farm21 is een krachtig instrument dat boeren gemakkelijk toegang geeft tot hoge resolutie satellietbeelden van hun velden en gewassen. Deze beelden kunnen worden gebruikt om delen van het veld te identificeren waar stress of andere problemen zijn, en om de groei van het gewas en het opbrengstpotentieel gedurende het seizoen te volgen.

Een van de belangrijkste kenmerken van het premium aanbod van Farm21 is de hogere resolutie die beschikbaar is. Vergeleken met het gratis plan (met een resolutie van 10m x 10m) krijgen gebruikers 3m x 3m. resolutie beelden. Hierdoor kunnen telers meer details in hun velden zien en potentiële problemen identificeren die met beelden met een lagere resolutie niet zichtbaar zijn. Bovendien biedt het premium aanbod ook frequentere updates, waardoor gebruikers toegang hebben tot bijna-realtime veldinformatie.

Vergeleken met het standaard satellietaanbod van Farm21 biedt het premiumaanbod boeren meer gedetailleerde en actuele informatie over hun gewassen. Het standaardaanbod biedt nog steeds waardevolle inzichten, maar het premiumaanbod is beter geschikt voor wie kiest voor maximale gegevensdichtheid.

Over het geheel genomen is het premium satellietaanbod van Farm21 een krachtig hulpmiddel dat boeren kan helpen hun opbrengsten te optimaliseren en datagestuurde beslissingen over hun gewassen te nemen. Met beeldmateriaal met hoge resolutie en frequente updates kunnen telers de groei van hun gewassen in de gaten houden en mogelijke problemen opsporen voordat het grote problemen worden. ga van reactieve naar proactieve landbouw. Zoek een tijdstip voor een ontmoeting met een van de partnerschapsmanagers om aan de slag te gaan:

Beelden omzetten in inzichten: Wat de verschillende indexen je kunnen vertellen over je gewassen

Blog Afbeeldingsknipsel Instagram Post Vierkant 8
Blog Afbeeldingsknipsel Instagram Post Vierkant 9
Blog Afbeeldingsknipsel Instagram Post Vierkant 10

Verschillende soorten satellietindexen worden gebruikt om een veld te analyseren en geven telers, onderzoekers en gewasadviseurs waardevolle informatie over hun gewassen. Tot de meest gebruikte indexen behoren NDVI, NDRE en NDMI. Laten we ze elk in meer detail verkennen:

NDVI

De Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) is een maat voor de hoeveelheid en kracht van de levende vegetatie in een bepaald gebied. Hij wordt berekend aan de hand van het verschil tussen de nabij-infrarood (NIR) en rode reflectiewaarden van de satelliet, waarmee gebieden met een hogere fotosynthetische activiteit kunnen worden geïdentificeerd. De formule voor de berekening van de Normalised Difference Vegetation Index is als volgt

NDVI = (NIR - Rood) / (NIR + Rood)

(NIR = Nabij Infrarood reflectie en Rood = Rode reflectie)

De resulterende NDVI-waarden variëren van -1 tot +1, waarbij negatieve waarden duiden op waterpartijen of andere niet-begroeide oppervlakken, waarden dicht bij 0 op schaarse of gestreste vegetatie, en waarden dicht bij +1 op dichte en gezonde vegetatie.

De waarde van NDVI is dat het een nauwkeurige en tijdige indicatie geeft van de groei en de gezondheid van planten, wat landbouwers en grondbeheerders kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen om gewassen efficiënter te beheren. NDVI kan bijvoorbeeld worden gebruikt om delen van een veld te identificeren die stress ondervinden door water- of voedseltekort, plagen of ziekten, of andere omgevingsfactoren. Door de NDVI in de tijd te volgen, kunnen boeren veranderingen in de gezondheid van de vegetatie volgen en snel reageren op eventuele problemen.

Telers kunnen bijvoorbeeld NDVI-gegevens gebruiken om kaarten van hun velden te maken waarop gebieden met een hogere of lagere vegetatiegezondheid worden aangegeven. Deze inzichten kunnen dan worden gebruikt om de hoeveelheid kunstmest of water aan te passen, zodat de gewassen precies de hoeveelheid krijgen die ze nodig hebben om zo efficiënt mogelijk te groeien. Bij effectief gebruik kan NDVI richting geven aan beheersbeslissingen die leiden tot winstgevende gewasopbrengsten, minder inputs en minder milieubelasting.

NDRE

Het genormaliseerde verschil rode rand (NDRE) is een vegetatie-index die het verschil in reflectie tussen nabij-infrarood (NIR) en rode golflengten (RE) gebruikt om de hoeveelheid chlorofyl in plantenbladeren te meten. Het rode golflengtegebied is bijzonder nuttig voor de beoordeling van de gezondheid van planten, omdat het gevoelig is voor veranderingen in plantenpigmenten en bladstructuur.

Door de hoeveelheid chlorofyl in plantenbladeren te meten, kan NDRE landbouwers en grondbeheerders helpen om gebieden van een veld te identificeren die stress ondervinden door water- of voedingstekort, plagen of ziekten, of andere omgevingsfactoren. Kortom, NDRE wijst je het gestreste gewas aan, zodat je de oorzaak van het lage chlorofylgehalte verder kunt onderzoeken en de nodige maatregelen kunt nemen om de schade te beperken.

NDMI

De Normalised Difference Moisture Index (NDMI). detecteert het vochtgehalte in de vegetatie met een combinatie van bijna-infrarood (NIR) en kortegolf-infrarood (SWIR) spectrale banden. De NDMI is een betrouwbare indicator van waterstress in gewassen, en kan worden gebruikt om delen van een veld te identificeren waar mogelijk sprake is van droogte of andere vormen van waterstress.

Het is belangrijk op te merken dat de NDMI-waarden gedurende het groeiseizoen kunnen variëren, omdat de reflectie van planten in elk fenologisch stadium verandert. Bovendien is er een correlatie tussen NDMI en NDVI. Wanneer de NDMI-waarden wijzen op waterstress, zijn de NDVI-waarden meestal aanzienlijk lager dan gemiddeld, wat de waterstress-toestand bevestigt.

In een wijngaard kan de NDMI bijvoorbeeld worden gebruikt om het vochtgehalte van de bodem te controleren en gebieden in de wijngaard op te sporen waar droogte heerst. Door irrigatiepraktijken aan te passen in reactie op NDMI-metingen kunnen wijngaardbeheerders de kwaliteit en opbrengst van de druiven optimaliseren en tegelijkertijd het waterverbruik minimaliseren.

Satellietgegevens en precisielandbouw

Leer meer over het opnemen van satellietgegevens in je dagelijkse werk als boer, adviseur of landbouwonderzoeker in de onderstaande video:

Hoe te beginnen met Farm21's Premium Satelliet Aanbod

Toegang tot onze eersteklas satellietgegevens is moeiteloos en betaalbaar:

  1. Begin met een gratis account aanmaken op ons dataplatform. Na het invullen van je velden vraag je eenvoudigweg de premium satellietdienst aan door te mailen naar [email protected] en wij zullen het voor je activeren.
  2. Als je al klant bent met bestaande velden, en je wilt upgraden naar premium, dan kun je dat op dezelfde manier als hierboven aanvragen.
  3. De kosten zijn €10 per ha per jaar en je ontvangt vaker beelden met een hogere resolutie.
  4. Op het slimme dataplatform van Farm21 heb je op elk moment eenvoudig toegang tot de gegevens.
Blog Beeldmateriaal Knipsel 17

Conclusie

Het premium satellietaanbod van Farm21 is een uitstekende oplossing voor boeren die hun landbouwpraktijken, gewaskwaliteit en opbrengst willen verbeteren. De realtime gegevens die het premium satellietaanbod van Farm21 biedt, kunnen boeren helpen hun gebruik van middelen te optimaliseren, verspilling tegen te gaan en de winstgevendheid te verhogen.

Deze technologie is een belangrijke stap voorwaarts voor precisielandbouw en duurzame landbouwpraktijken, en we kunnen verwachten dat in de komende jaren meer boeren deze hulpmiddelen gaan gebruiken. Door te investeren in het premium satellietaanbod van Farm21 kunnen boeren een concurrentievoordeel behalen en bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de landbouw.


Vergelijkbare berichten