Maak gebruik van de vooruitgang van precisie-irrigatie en til je bedrijf naar een hoger niveau.

Precisielandbouw is een revolutie in de manier waarop we gewassen verbouwen en kan helpen om middelen te besparen en toch winstgevende opbrengsten te behouden. Met precisie-irrigatietechnologie kunnen telers hun watergift optimaliseren en de ongelooflijke voordelen ervan plukken.

De juiste hoeveelheid water op het juiste moment.

Een precisie-irrigatiesysteem levert kleine hoeveelheden water rechtstreeks aan de gewassen wanneer dat nodig is, en ondersteunt hun agronomische behoeften met uiterste precisie. Wanneer water geven wordt gecombineerd met bemesten, voorziet deze methode de planten ook van voedingsstoffen (bekend als fertigatie).

Landbouwbedrijven kunnen het gebruik van water en chemicaliën verminderen dankzij precisie-irrigatie. Door middelen in de juiste hoeveelheden op het juiste moment te leveren, leidt precisie-irrigatie ook tot duurzamere landbouwpraktijken, wat gunstig is voor zowel het bedrijf als het milieu. 

Waarom telers zich wenden tot precisie-irrigatie

In een wereld met beperkte hulpbronnen en een steeds grotere vraag naar voedsel staan telers onder immense druk om meer te produceren met minder. Reële bedreigingen zoals bodemaantasting, klimaatverandering en waterschaarste betekenen dat de belangrijkste spelers in de landbouwindustrie innovatieve manieren moeten vinden om ervoor te zorgen dat de productie voldoet aan de vraag - terwijl de hulpbronnen worden beschermd. 

Door precisie-irrigatiesystemen te gebruiken, kunnen telers de hoeveelheid water die aan elke plant of oppervlakte wordt gegeven nauwkeurig regelen, zodat ze de opbrengst kunnen maximaliseren en tegelijkertijd de verspilling van middelen tot een minimum kunnen beperken. Precisie-irrigatie helpt ook de arbeidskosten te verlagen door het irrigatieproces te automatiseren, zodat telers meer tijd kunnen besteden aan andere taken. Bovendien kunnen precisie-irrigatiesystemen de gezondheid van de bodem helpen verbeteren en de afvloeiing naar nabijgelegen waterlopen verminderen. Al deze voordelen maken precisie-irrigatie een aantrekkelijke optie voor telers.

Technologie gebruikt bij de automatisering van precisie-irrigatiesystemen

Precisie-irrigatietechnologie maakt gebruik van sensoren en regelaars die in velden worden geplaatst om het bodemvochtgehalte en de temperatuur te controleren. Deze informatie wordt vervolgens door computers gebruikt om het irrigatieschema aan te passen aan de huidige omstandigheden. Met deze systemen hebben boeren ook op afstand toegang tot de gegevens, zodat ze overal met een internetverbinding aanpassingen kunnen doen. 

Geautomatiseerde irrigatieplanning is vooral nuttig bij onzekere weersomstandigheden en beperkte watervoorraden. Door bodemvochtsensoren aan te sluiten op een irrigatieregelaar wordt water precies op het juiste moment gegeven, waardoor het overtollige gebruik tot een minimum wordt beperkt en de planten goed worden gehydrateerd. 

Methoden voor precisie-irrigatie

Er zijn verschillende categorieën waarin de verschillende methoden voor precisie-irrigatie kunnen vallen. De bodem bewateren met een optimaal volume om de gewasgroei het beste te ondersteunen is de basis voor al deze methoden, maar ze worden verschillend uitgevoerd. Laten we eens kijken naar de voordelen de volgende drie methoden: 

Precisiebesproeiing

Water wordt gesproeid door machines of handmatig bediende gereedschappen. De sproeiers verschillen in druk en grootte van de druppels, afhankelijk van hun pistolen en sproeiers. Door de juiste sproeiergrootte en -druk te kiezen, kan een sproeier worden bestuurd voor de hoeveelheid water die moet worden toegediend en het gebied dat moet worden bestreken. Machines zoals centrale sproeisystemen kunnen worden geprogrammeerd om op een bepaalde hoek of tijd te starten en te stoppen, en fertigatie en chemigatie kunnen worden toegepast door chemicaliën in het irrigatiewater te injecteren. .

Druppel- of druppelirrigatie

Het water wordt geleverd met kleine buisjes die in leidingen zijn geplaatst, zodat dit type ook wel bekend staat als druppelband, of druppellijn bewatering. De druppels worden onder lage druk precies op het gewas aangebracht, waardoor verdamping en verlies van voedingsstoffen door uitspoeling worden beperkt. Het gebrek aan water in de buurt belemmert de ontwikkeling van onkruid; het voorkomt dus niet alleen verhongering van planten door onkruid, maar vermindert ook sterk de hoeveelheid noodzakelijk water, wat een van de belangrijkste voordelen is. Deze methode kan gemakkelijk worden toegepast op onregelmatig gevormde velden. 

Ondergrondse druppelirrigatie

Dit precisie-irrigatiesysteem is vergelijkbaar met druppelen (hierboven genoemd) wat betreft het lage waterverbruik. De plantenwortels krijgen water in de bodem via buizen en druppelaars. Omdat het bodemvocht ondergronds wordt aangevoerd, verdampt het niet. Het is een goede optie voor bodems met een laag watervasthoudend vermogen, omdat het planten optimaal gehydrateerd houdt bij de wortels. De ondergrondse druppelleiding is echter niet alleen zeer kwetsbaar voor onoplosbare deeltjes, maar ook voor wortelharen, machines en grondbewerking.

Drie grote voordelen van precisie-irrigatie

Beter waterbeheer

Het duidelijkste potentiële voordeel is natuurlijk waterbesparing. Wanneer telers overmatig irrigeren zijn de kosten hoog, zowel wat water als wat energie betreft. Te veel water geven kan ook de gezondheid van de gewassen schaden, en het heeft een algemeen negatief effect op het milieu. Met precisie-irrigatie kunnen gebruikers nauwkeurig de hoeveelheid water meten die voor elk perceel nodig is, en het schema aanpassen aan de weersomstandigheden, om de perfecte hoeveelheid toe te passen. 

Efficiëntere bodembescherming

Minimaliseert afvloeiing en verhoogt de waterefficiëntie, wat helpt om de bodem te sparen. Bovendien helpt precisie-irrigatie om bodemverdichting en uitspoeling van voedingsstoffen te verminderen, wat kan helpen om de vruchtbaarheid van de bodem op peil te houden.

Verhoogde gewasopbrengsten

Als irrigatie efficiënt is en aangepast aan de behoeften van een bepaald gewas, zal dat hoogstwaarschijnlijk leiden tot een hogere opbrengst met gewassen van betere kwaliteit. Volgens deze studie van het U.S. Department of Agriculture (waaraan 55 boeren deelnamen) vond dat het gebruik van technologie die gegevens als bodemtemperatuur en vochtigheid bewaakt, leidde tot een gemiddelde opbrengstverhoging van 8%. Lees meer over hoe Martijn Slabbekoorn, een fruitteler uit Nederland, zijn opbrengst optimaliseerde door zijn irrigatie nauwkeurig te regelen.

precisie-irrigatie

Real-time monitoring met de sensoren en het dataplatform van Farm21

De nieuwste bodemvochtsensoren van Farm21, de FS21 sensoren, meten het bodemvocht op drie verschillende diepten (-30cm, -10cm, 0cm) en geven direct aan hoeveel water er beschikbaar is voor de planten. Deze informatie kan door boeren worden gebruikt om irrigatieschema's in real-time aan te passen, zodat hun velden altijd de juiste hoeveelheid water hebben.

Het Farm21 landbouwplatform bundelt alle veldinzichten waardoor het gemakkelijk is trends, correlaties en risico's te ontdekken en de irrigatie te verfijnen.

Laten we samen groeien! Maak een afspraak om meer te weten te komen over de oplossing van Farm21

Precisie agtech is een uiterst waardevol hulpmiddel dat leidt tot besparingen op grondstoffen met behoud van winstgevende opbrengsten. Met precisie-irrigatietechnologie kunnen telers hun bewateringsregime optimaliseren en de ongelooflijke voordelen plukken.

Het Farm21 sensorsysteem is een instrument dat gebruikt kan worden voor irrigatie en een aantal voordelen biedt, waaronder realtime bewaking, besparingen op water en middelen, en een betere opbrengstkwaliteit.