Krijg toegang tot de voordelen van precisie ongediertebestrijding met de innovatieve oplossing van Farm21.

Precisie plaagbestrijding is een game-changer in de landbouw en heeft aan belang gewonnen in de 21e eeuw. Ontdek de kenmerken en voordelen van Farm21's bodemsensoren en dataplatform, en hoe het de efficiëntie en effectiviteit van plaagdierbeheersingspraktijken verbetert.

Nauwkeurige behandeling. Gerichte resultaten.

Het concept van precisiebestrijding heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen, omdat boeren en ongediertebestrijders op zoek zijn naar meer gerichte en effectieve manieren om ongedierte dat de gewassen bedreigt te bestrijden. Pestbestrijdingsmethoden staan in de belangstelling vanwege het effect dat ze hebben op het milieu, en er is uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe plagen effectiever en duurzamer kunnen worden bestreden.

Algemene toepassing van pesticiden of andere bestrijdingsmaatregelen kan kostbaar en tijdrovend zijn, en mogelijk schadelijk voor het milieu en niet-doelsoorten. Bij precisiebestrijding wordt daarentegen getracht de bestrijdingsmaatregelen selectiever en op het meest geschikte moment toe te passen, om de doeltreffendheid ervan te maximaliseren en de negatieve effecten te minimaliseren.

De evolutie van precisie ongediertebestrijding

Precisie plaagdierbestrijding heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld als antwoord op de toenemende vraag naar effectievere en milieuvriendelijkere plaagdierbestrijdingsmethoden. Een van de vroegste voorbeelden van precisiebestrijding was het gebruik van DDT, een zeer effectief insecticide, tijdens de Tweede Wereldoorlog om de verspreiding van malaria en tyfus tegen te gaan. Het wijdverbreide gebruik van DDT en andere synthetische pesticiden in de daaropvolgende decennia leidde echter tot negatieve gevolgen voor het milieu en niet-doelsoorten, met name vogels.

Als antwoord op deze bezorgdheid begonnen onderzoekers en plaagdierbestrijders meer gerichte en selectieve bestrijdingsmethoden te ontwikkelen. De laatste jaren is de praktijk van de precisiebestrijding verder geëvolueerd met het gebruik van nieuwe technologieën zoals drones, sensorsystemen en gegevensanalyse om ongedierte nauwkeuriger op te sporen en te bestrijden. Deze benaderingen zijn erop gericht de efficiëntie en effectiviteit van de bestrijding te verbeteren en tegelijkertijd de negatieve effecten op het milieu te minimaliseren.

Een hulpmiddel dat gebruikt kan worden voor nauwkeurige ongediertebestrijding is de Farm21 bodemsensor en gegevensplatform systeem, dat ontworpen is om de toestand van de gewassen in real time te volgen, en waardevolle informatie oplevert voor het nemen van gefundeerde beslissingen over plaagbestrijding. 

Kenmerken en mogelijkheden van het Farm21 sensorsysteem

De oplossing van Farm21 bestaat uit betaalbare sensoren in het veld en een slim dataplatform dat informatie over de bodem, de weersomstandigheden, het gewasklimaat, satellietbeelden en scoutinginformatie naar één centrale hub brengt. Gebruikers hebben 24/7 toegang tot nauwkeurige gegevens uit een groot aantal bronnen, zodat ze een volledig overzicht hebben van wat er op hun velden gebeurt. Omdat de verzamelde gegevens meer plaatsgebonden zijn, bieden ze gedetailleerde inzichten, waardoor gebruikers preventieve in plaats van reactieve maatregelen kunnen nemen. De combinatie van gegevensbronnen die een reeks omgevingsfactoren meten, wordt gebruikt om de aanwezigheid en activiteitsniveaus van ongedierte te beoordelen, evenals andere factoren die de activiteit van ongedierte en bestrijdingsmaatregelen kunnen beïnvloeden.

Verbetering van de nauwkeurige bestrijding van ongedierte

Algemene toepassing van pesticiden of andere bestrijdingsmaatregelen kan kostbaar en tijdrovend zijn, en mogelijk schadelijk voor het milieu en niet-doelsoorten. Bij precisiebestrijding daarentegen worden de bestrijdingsmaatregelen selectiever en op het meest geschikte moment toegepast, om de doeltreffendheid ervan te maximaliseren en de negatieve effecten te minimaliseren. Hier volgen enkele voorbeelden:

Nauwkeurige metingen

Nauwkeurige bodem- en luchttemperatuurmetingen van FS21 sensoren kunnen essentieel zijn voor nauwkeurige ongediertebestrijding. Bepaalde soorten ongedierte zijn actiever bij bepaalde temperaturen. Door dit nauwkeurig te volgen kunnen boeren en ongediertebestrijders voorspellen wanneer en waar ongedierte waarschijnlijk aanwezig zal zijn en kunnen ze gerichte actie ondernemen om ze te bestrijden.

Stel dat een boer last heeft van een bladluizenplaag op zijn appelbomen. De boer zou bodemtemperatuursensoren kunnen gebruiken om de temperatuur van de bodem aan de voet van de bomen te controleren, en zou satellietgegevens (zoals NDVI, NDRE, WDVI) kunnen gebruiken om de algemene gezondheid en conditie van de bomen te volgen. Door deze gegevens te analyseren zou de boer kunnen vaststellen dat de bladluizenplaag ernstiger is in delen van het veld waar de bodemtemperatuur tussen de 15-25 °C ligt en de bomen gestrest zijn. Op basis van deze informatie zou de boer gerichte maatregelen kunnen nemen om de bladluizen te bestrijden, zoals het gericht toepassen van bestrijdingsmiddelen of het introduceren van natuurlijke vijanden van de bladluizen.

Klik hier om meer te lezen over hoe een bloembollenkweker uit Nederland wist te voorkomen dat luizen zijn kwetsbare gewasopbrengst beschadigden.

Satellietgegevens

Satellietgegevens (toegankelijk via het platform van Farm21) kunnen worden gebruikt in combinatie met bodemtemperatuurgegevens om een completer beeld te krijgen van gunstige omstandigheden voor plaagactiviteit. Satellietgegevens kunnen aanvullende gegevens opleveren over bodemtemperatuur en vochtigheid, en over de algemene gezondheid en conditie van de gewassen. Deze informatie kan boeren en plaagdierbestrijders helpen bij het identificeren van gebieden op het veld waar plaagdieren het meest waarschijnlijk aanwezig zijn en kan ook worden gebruikt om de verplaatsing van plaagdieren in de tijd te volgen. Dit draagt bij tot een meer gerichte aanpak, waardoor minder breedwerkende bestrijdingsmiddelen nodig zijn en de algemene efficiëntie van de bestrijding wordt verbeterd.

Realtime gegevens

Een andere manier waarop de bodemvochtsensoren van Farm21 kunnen worden gebruikt bij de precisiebestrijding van ongedierte is door real-time gegevens over het bodemvochtgehalte te verstrekken, die boeren en ongediertebestrijders kunnen helpen bepalen wanneer en waar ongedierte het meest waarschijnlijk aanwezig is. Bepaalde soorten ongedierte, zoals sprinkhanen en sprinkhanen, zijn bijvoorbeeld eerder te vinden in droge, dorre gebieden waar de bodemvochtigheid laag is. Door het bodemvochtgehalte te bewaken, kunnen boeren en plaagdierbestrijders voorspellen waar deze plagen waarschijnlijk voorkomen en gerichte maatregelen nemen om ze te bestrijden.

Platformfuncties Alt min

De gecentraliseerde ruimte voor je landbouwgegevens

Wat het systeem van Farm21 nog aantrekkelijker maakt, is het feit dat de gebruikers er toegang toe hebben op een gecentraliseerde digitale ruimte. De verzamelde gegevens worden draadloos doorgestuurd naar een centrale database, waar ze kunnen worden geraadpleegd en geanalyseerd door boeren, bestrijders en andere belanghebbenden.

De gegevens kunnen in verschillende vormen worden gepresenteerd, zoals kaarten, grafieken en diagrammen, om een duidelijk en visueel beeld te geven van de plaagdieractiviteit en de milieuomstandigheden.

Vier manieren waarop de technologie van Farm21 de precisie ongediertebestrijding kan stimuleren

Real-time controle

Een van de belangrijkste voordelen van het Farm21 sensorsysteem is dat het real-time monitoring van plaagdieractiviteit mogelijk maakt op basis van de omgevingsomstandigheden. Hierdoor kunnen boeren en ongediertebestrijders tijdig actie ondernemen om ongedierteproblemen te voorkomen of te beperken voordat ze ernstig worden, in plaats van te vertrouwen op periodieke inspecties of het verschijnen van zichtbare schade.

Gerichte controlemaatregelen

Doordat het Farm21 sensorsysteem nauwkeurige en actuele informatie verschaft over plaagdierpopulaties en milieuomstandigheden, kan het boeren en professionals in de bestrijding helpen om de bestrijdingsmaatregelen selectiever en op de meest geschikte momenten toe te passen. Dit kan helpen om de effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen te maximaliseren en het risico van over- of ondertoepassing te minimaliseren.

Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat windsnelheid, relatieve vochtigheid en lucht- en bodemtemperaturen belangrijke variabelen zijn bij het spuiten. Voor een maximale efficiëntie moet er worden gespoten wanneer de windsnelheid redelijk is om drift te voorkomen, de lucht- en bodemtemperatuur laag zijn en de relatieve vochtigheid matig-hoog.

Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Het Farm21 sensorsysteem kan ook helpen om het gebruik van pesticiden en andere chemische bestrijdingsmaatregelen te verminderen. Door informatie te verstrekken over plaagdierpopulaties en milieuomstandigheden kunnen de sensoren boeren en professionals in de plaagbestrijding helpen om alleen bestrijdingsmaatregelen toe te passen wanneer ze nodig zijn, in plaats van ze regelmatig of preventief toe te passen. Dit kan helpen om het risico van negatieve effecten op niet-doelsoorten en het milieu tot een minimum te beperken.

Beter gewasbeheer

Het Farm21 sensorsysteem helpt niet alleen ongedierte te bestrijden, maar kan ook waardevolle informatie leveren voor andere aspecten van het gewasbeheer. De sensoren kunnen boeren bijvoorbeeld helpen bij het optimaliseren van irrigatie- en bemestingspraktijken, door realtime nauwkeurige gegevens te leveren die nodig zijn om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.

Technologieën en benaderingen voor precisiebestrijding

Naast het Farm21 sensor- en dataplatformsysteem zijn er nog een aantal andere technologieën en benaderingen die gebruikt kunnen worden voor precisie plaagbestrijding. Bijvoorbeeld, Spotta monitort ongedierte 24/7 met behulp van IoT-pods en waarschuwt gebruikers voordat er schade is aan gewassen. Andere oplossingen zijn onder meer:

Feromoonvallen

Feromonen zijn chemische signalen die door veel insecten worden geproduceerd, en kunnen worden gebruikt om andere leden van dezelfde soort aan te trekken of af te stoten. Feromoonvallen maken gebruik van synthetische feromonen om ongedierte aan te trekken, en kunnen worden gebruikt om de populatie ongedierte te controleren of om ongedierte weg te lokken van gewassen.

Biologische controles

Biologische bestrijding is het gebruik van natuurlijke roofdieren, parasieten of ziekteverwekkers om plaagdierpopulaties te bestrijden. Deze aanpak kan effectief en milieuvriendelijk zijn, maar vereist zorgvuldige planning en beheer om negatieve effecten op niet-doelsoorten te voorkomen.

Beslissingsondersteunende systemen

Beslissingsondersteunende systemen zijn computerprogramma's die gegevens en algoritmen gebruiken om boeren en plaagdierbestrijders te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over plaagdierbestrijding. Deze systemen kunnen gegevens uit verschillende bronnen integreren, waaronder sensoren, weergegevens en landbouwkundige informatie, om aanbevelingen te doen voor plaagdierbestrijdingsmaatregelen.

Precisie Ongediertebestrijding
Precisie plaagbestrijding is een moderne benadering van plaagdierbestrijding die ernaar streeft bestrijdingsmaatregelen selectiever en op de meest geschikte momenten toe te passen, om de effectiviteit ervan te maximaliseren en de negatieve effecten te minimaliseren.

Het Farm21 sensorsysteem is één instrument dat gebruikt kan worden voor precisiebestrijding van ongedierte, en biedt een aantal voordelen, waaronder realtime monitoring, gerichte bestrijdingsmaatregelen, minder gebruik van pesticiden, en een beter gewasbeheer.

Maak een GRATIS account aan en begin vandaag met scouten

Eén gemakkelijk te gebruiken platform voor al je scoutingsrapporten, de perfecte plaats om inzichten te loggen en te delen met externe belanghebbenden

Download onze app
CTA Sectie min.