- - - -

Regeneratieve landbouw: Precision Ag Tools gebruiken om met de natuur te werken, voor de natuur.

Blog Beeldmateriaal Knipsel 21

In deze blogpost verkennen we de voordelen van regeneratieve landbouwpraktijken en de rol van precisielandbouwinstrumenten en -technologieën bij de ondersteuning van deze praktijken. We bespreken ook enkele van de uitdagingen en beperkingen van het gebruik van deze hulpmiddelen en belichten succesvolle voorbeelden van de toepassing ervan.


Regeneratieve landbouw

Verder gaan dan duurzaamheid

Terwijl de wereld worstelt met de gevolgen van klimaatverandering en de groeiende vraag naar voedselDe behoefte aan duurzame landbouwpraktijken is nog nooit zo dringend geweest. Maar hoewel duurzaamheid een essentieel doel is voor de landbouw, is het wellicht niet voldoende om de huidige ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan. Duurzaamheid is gericht op handhaving van de huidige niveaus van hulpbronnengebruik en ecosysteemdiensten, maar houdt niet noodzakelijkerwijs rekening met de noodzaak van herstel en regeneratie van aangetaste ecosystemen.

Regeneratieve landbouw, aan de andere kant, gaat verder dan duurzaamheid en is gericht op herstel en verbetering van de gezondheid van bodem, water en ecosystemen, terwijl ook gezonde voedselsystemen en lokale gemeenschappen worden ondersteund. Regeneratieve landbouwpraktijken benadrukken het belang van de opbouw van gezonde bodems die de groei van diverse gewassen en het behoud van biodiversiteit ondersteunen. Door ons te richten op regeneratieve landbouwpraktijken kunnen we de veerkracht van onze landbouwsystemen tegen klimaatverandering verbeteren, de koolstofopslag in de bodem vergroten en het gebruik van schadelijke chemicaliën en synthetische meststoffen verminderen.

Laten we enkele van de belangrijkste principes van regeneratief landbeheer eens nader bekijken:

 1. Bodemverstoring tot een minimum beperken: Grondbewerking en andere vormen van bodemverstoring kunnen de bodemstructuur verstoren en organisch materiaal uitputten. Met regeneratieve landbouwpraktijken, zoals no-till of reduced-till, wordt de bodem zo min mogelijk verstoord om de bodem gezond te houden.
 2. Maximale bodembedekking: Dekgewassen, vruchtwisselingen en intercropping zijn voorbeelden van praktijken die de hoeveelheid vegetatie op het bodemoppervlak vergroten, waardoor de bodem wordt beschermd tegen erosie, vocht wordt vastgehouden en organisch materiaal wordt opgebouwd.
 3. Diversificatie van gewassen en vee: Een verscheidenheid aan gewassen verbouwen en meerdere soorten vee houden kan de biodiversiteit vergroten, het risico van plagen en ziekten verminderen, en de gezondheid van de bodem verbeteren.
 4. Integratie van vee en gewassen: Het laten grazen van vee op dekgewassen of gewasresten kan de gezondheid van de bodem verbeteren door de kringloop van voedingsstoffen en de afbraak van organisch materiaal. Vee draagt ook bij aan de gezondheid van de bodem door hun mest.
 5. Gebruik van natuurlijke inputs: Regeneratieve landbouw vertrouwt op natuurlijke inputs zoals compost, dierlijke mest, en biostimulanten om voedingsstoffen aan de bodem te leveren en de plantengroei te ondersteunen.
 6. Beheer van ziekten en plagen met ecologische benaderingen: Regeneratieve landbouw maakt gebruik van ecologische benaderingen om plagen en ziekten te beheersen, zoals vruchtwisseling, biologische bestrijding en het gebruik van natuurlijke vijanden.
Blog Beeldmateriaal Knipsel 22

De kracht van regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw heeft het vermogen om onze landbouwsystemen te veranderen van een bron van milieuaantasting in een kracht om gezonde bodems op te bouwen, biodiversiteit te bevorderen en klimaatverandering tegen te gaan.

De voordelen van regeneratieve landbouw zijn talrijk en omvatten verbeterde bodemgezondheid, grotere biodiversiteit, beperking van de klimaatverandering, minder waterverbruik, verbeterd dierenwelzijn en weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. Laten we elk van deze voordelen eens nader bekijken:

 1. Betere bodemgezondheid: Regeneratieve landbouwpraktijken kunnen de gezondheid van de bodem verbeteren door meer organische stof, een betere bodemstructuur en een grotere bodemvruchtbaarheid. Dit kan leiden tot hogere gewasopbrengsten, minder erosie en een betere waterretentie.
 2. Grotere biodiversiteit: Regeneratieve landbouwpraktijken kunnen de biodiversiteit vergroten door habitat te bieden aan nuttige insecten, vogels en andere wilde dieren. Dit kan de behoefte aan synthetische middelen als pesticiden en herbiciden helpen verminderen.
 3. Beperking van klimaatverandering: Regeneratieve landbouw kan klimaatverandering helpen verzachten door koolstof vast te leggen in de bodem. Gezonde bodems kunnen grote hoeveelheden koolstof opslaan, waardoor de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer afneemt.
 4. Minder waterverbruik: Regeneratieve landbouwpraktijken kunnen de waterretentie in de bodem verbeteren, waardoor minder irrigatie nodig is. Dit kan leiden tot minder waterverbruik en een betere waterkwaliteit.
 5. Veerkracht tegen extreem weer: Regeneratieve landbouwpraktijken kunnen de veerkracht van het land bij extreme weersomstandigheden zoals droogte en overstromingen verbeteren. Gezonde bodems kunnen meer water vasthouden, waardoor de gevolgen van droogte afnemen, terwijl een verbeterde bodemstructuur erosie kan verminderen en overstromingen kan voorkomen.
 6. Beter dierenwelzijn: Regeneratieve landbouw kan het dierenwelzijn verbeteren door dieren toegang te geven tot natuurlijke habitats en het gebruik van antibiotica en andere synthetische inputs te verminderen.

Precisielandbouw gebruiken om te werken met de natuur, voor de natuur

Precisielandbouw speelt een sleutelrol bij de uitvoering en instandhouding van regeneratieve landbouwpraktijken. Door de gezondheid van de bodem te bewaken en te beheren, de biodiversiteit te bevorderen en het gebruik van schadelijke chemicaliën en synthetische meststoffen te verminderen, kan precisielandbouw boeren helpen met de natuur te werken, voor de natuur, en duurzame en veerkrachtige landbouwsystemen te creëren die gezonde ecosystemen en gemeenschappen ondersteunen.

Blog SEO Cover Afbeeldingen 5

Verbeterde bodemgezondheid

Ontwerp zonder titel 31

Verhoogde biodiversiteit

Blog Afbeeldingsknipsel Instagram Post Vierkant 16

Minder chemisch gebruik

Verbeterde gezondheid van de bodem

Een gezonde bodem is de basis van een gezond ecosysteem en kan de productiviteit van gewassen, de waterretentie, de koolstofopslag en de nutriëntencyclus verbeteren. Een van de belangrijkste manieren waarop precisielandbouw kan worden gebruikt in de regeneratieve landbouw is het bewaken en beheren van de gezondheid van de bodem.

Slimme landbouwinstrumenten zoals bodemsensoren kunnen telers real-time informatie verschaffen over bodemvocht, nutriëntenniveaus en andere kritieke parameters. Door de gezondheid van de bodem te controleren en de bodembeheerpraktijken dienovereenkomstig aan te passen, kunnen telers gezonde bodems bouwen die de groei van diverse gewassen en het behoud van de biodiversiteit ondersteunen.

Verhoogde biodiversiteit

Een andere manier waarop slimme landbouwtechnologie kan worden gebruikt in regeneratieve landbouw is het bevorderen van biodiversiteit. Biodiversiteit is cruciaal voor de gezondheid van ecosystemen, en regeneratieve landbouw is gericht op het bevorderen van de groei van diverse gewassen en het behoud van natuurlijke habitats.

Met behulp van teledetectietechnologie kunnen telers de groei van gewassen volgen en beheren en gebieden aanwijzen waar habitatbehoud nodig is. Precisielandbouw kan boeren ook helpen bij het toepassen van betere bedekkingsgewassen en verminderde grondbewerking, wat de organische stof in de bodem kan verbeteren, erosie kan verminderen en de vruchtbaarheid van de bodem kan verhogen, waardoor de biodiversiteit wordt bevorderd.

Minder gebruik van schadelijke chemicaliën

Precisielandbouw kan landbouwers ook helpen het gebruik van schadelijke chemicaliën en synthetische meststoffen te verminderen, wat leidt tot gezondere ecosystemen en een geringer milieueffect. Door de beschikbare technologieën te gebruiken om de groei van gewassen en plagen te volgen, kunnen telers een meer proactieve methode van de bestrijding van plagen en ziekten. Door vroegtijdig te reageren op bedreigingen en alleen chemicaliën te gebruiken waar en wanneer dat absoluut noodzakelijk is, kan het gebruik van chemicaliën drastisch worden verminderd, wat leidt tot een algeheel gezonder milieu.

Blog Beeldmateriaal Knipsel 25

Precisie landbouwwerktuigen en -technologieën die het spel veranderen

De landbouw heeft een lange weg afgelegd ten opzichte van zijn traditionele wortels. De digitale revolutie heeft een wereld van duurzaamheidsmogelijkheden geopend voor de landbouwindustrie. Om regeneratieve landbouwdoelen te bereiken, moeten boeren en hun teams verschillende hulpmiddelen en technologieën gebruiken om hen te helpen de gezondheid van de bodem te bewaken en te beheren, de biodiversiteit te bevorderen en de milieueffecten te verminderen.

Enkele van de belangrijkste instrumenten en technologieën die het spel in de regeneratieve landbouw veranderen, zijn bodemvochtsensoren, teledetectietechnologieën en platforms voor landbouwgegevens. Door gebruik te maken van deze hulpmiddelen kunnen regeneratieve boeren duurzamere en veerkrachtigere landbouwsystemen creëren die zowel het milieu als de telers zelf ten goede komen. Laten we ze stuk voor stuk nader bekijken:

Bodemvochtsensoren

Bodemvochtsensoren zijn een van de belangrijkste instrumenten om de gezondheid van de bodem in de regeneratieve landbouw te bewaken. Met deze sensoren kunnen boeren het bodemvochtgehalte in real time meten, zodat ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over irrigatie en bemesting. Door bodemvochtsensoren te gebruiken kunnen boeren waterverspilling verminderen, de gewasopbrengsten verbeteren en een gezonde bodem bevorderen die de biodiversiteit ondersteunt.

Technologie voor teledetectie

Remote sensing is een andere technologie die het spel in de regeneratieve landbouw verandert. Remote sensing technologieën, zoals drones en satellieten, kunnen boeren voorzien van hoge resolutie beelden van hun gewassen en velden. Deze beelden kunnen worden gebruikt om stressgebieden te identificeren, de groei van gewassen te volgen en de gezondheid van de bodem te controleren. Door gebruik te maken van teledetectietechnologieën kunnen boeren beter geïnformeerde beslissingen nemen over gewasbeheer, waardoor de milieueffecten verminderen en een gezonde bodem wordt bevorderd.

Platforms voor landbouwgegevens

Platforms voor landbouwgegevens veranderen ook het spel in de regeneratieve landbouw. Met deze platforms kunnen boeren gegevens uit allerlei bronnen verzamelen, opslaan en analyseren, waaronder bodemvochtsensoren, teledetectietechnologieën en weerstations. Door gebruik te maken van platforms voor landbouwgegevens kunnen boeren beter geïnformeerde beslissingen nemen over gewasbeheer, het verminderen van verspilling en het verhogen van de opbrengst. Deze platforms kunnen boeren ook helpen samen te werken met andere boeren en beste praktijken uit te wisselen, waardoor de groei van regeneratieve landbouw over de hele wereld wordt bevorderd.

Blog Afbeeldingsknipsel Instagram Post Vierkant 17

Farm21's slimme landbouwoplossing ter ondersteuning van regeneratieve landbouw

Bij Farm21 zijn we toegewijd om boeren, gewasadviseurs en onderzoekers uit te rusten met de noodzakelijke kennis en hulpmiddelen om regeneratieve landbouwpraktijken te ondersteunen. We streven ernaar onze innovatieve oplossing voortdurend te verbeteren om boeren te helpen hun land en gewassen zo efficiënt mogelijk te beheren.

De FS21

Een van de belangrijkste hulpmiddelen in ons slimme landbouwsysteem zijn de betaalbare, gemakkelijk te installeren bodemvochtsensoren. Met onze gepatenteerde apparaten kunnen telers toezicht houden op bodemvocht en temperatuur op verschillende diepten, evenals de luchttemperatuur en luchtvochtigheid onder het gewas. De gegevens vormen de basis waarop gebruikers beslissingen over irrigatie, bemesting en andere beheerspraktijken kunnen baseren. Dit kan op zijn beurt helpen om verspilling tegen te gaan, de opbrengst van gewassen te verbeteren en een gezonde bodem te bevorderen die de biodiversiteit ondersteunt.

Belangrijkste voordelenBoerderij21Concurrenten
Gegevens verzameld van onze eigen goedkope sensoren, scouting, satelliet, weer, veldenEnkele gegevensbron
Je eigen waarschuwingen configureren
Web en mobiele appMoet een andere app installeren
Onbeperkt gratis gebruikersNiet mogelijk om gegevens te delen of extra te betalen
Gratis scouting app en satellietbeelden
Gemakkelijk te gebruiken interface
Ondersteuning via telefoon, mail en chat inbegrepenExtra betalen
API om te integreren met je eigen platformHardware gericht
Premium satellietgegevens

Naast bodemsensoren gebruikt Farm21 ook gegevens van teledetectietechnologieën om de groei van gewassen te volgen en gebieden met stress te identificeren. Hierdoor kunnen boeren beter geïnformeerde beslissingen nemen over gewasbeheer, waardoor minder chemische middelen nodig zijn en een gezonde bodem wordt bevorderd die de biodiversiteit ondersteunt.

Farm21 dataplatform en app

Het gegevensplatform van Farm21 brengt alles samen in één centrale hub en stelt gebruikers in staat gegevens uit verschillende bronnen, waaronder bodemsensoren, satellieten en weertoepassingen, te verzamelen, op te slaan en te analyseren. De gegevens kunnen worden omgezet in waardevolle inzichten, zodat boeren beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen bij het toepassen van regeneratieve landbouwpraktijken.

Plan een ontmoeting met een van onze global partnership managers


Conclusie

Kortom, regeneratieve landbouw is een holistische benadering van landbouw die het land niet alleen in stand houdt, maar ook regenereert, waardoor het productiever en veerkrachtiger wordt voor toekomstige generaties. Door gebruik te maken van precisielandbouwinstrumenten kunnen telers regeneratieve praktijken toepassen, wat leidt tot algemeen evenwicht en duurzaamheid op lange termijn. Bodemvochtsensoren, teledetectie en platforms voor landbouwgegevens zijn slechts enkele van de vele instrumenten en technologieën die beschikbaar zijn om regeneratieve landbouwpraktijken te ondersteunen.

Het is absoluut noodzakelijk dat we nieuwe manieren blijven onderzoeken om technologie te gebruiken om duurzame landbouwsystemen te bevorderen. In de toekomst is het essentieel dat we prioriteit geven aan regeneratieve praktijken die de gezondheid van onze planeet ondersteunen in plaats van haar uit te putten. Door samen te werken met de natuur, en niet ertegen, kunnen we regeneratieve landbouw bevorderen en ervoor zorgen dat we een betere wereld achterlaten voor toekomstige generaties.

Vergelijkbare berichten