Haal het meeste uit de gegevens van je bodemtemperatuur- en vochtsensor.

Bodemtemperatuur en vochtigheid zijn twee van de belangrijkste factoren die de gezondheid en productiviteit van gewassen bepalen. Bodemtemperatuur- en vochtsensoren zijn een essentieel instrument voor precisielandbouw voor telers en gewasadviseurs die de opbrengst van gewassen willen optimaliseren en hun landbouwpraktijken willen verbeteren.

Metingen die zinvol zijn.

Als teler of gewasadviseur begrijp je dat bodemtemperatuur en vochtgehalte een cruciale rol spelen bij de groei en opbrengst van gewassen. Het bewaken van deze variabelen kan echter een vervelende en tijdrovende klus zijn, waarvoor vaak handmatige metingen en visuele inspecties nodig zijn.

Hier komen bodemtemperatuur- en vochtsensoren om de hoek kijken. Dit hulpmiddel is steeds populairder geworden onder telers en adviseurs vanwege hun vermogen om real-time gegevens over de bodemgesteldheid te leveren. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren worden gebruikt om de groei en opbrengst van gewassen te optimaliseren.

Drie beste toepassingen voor gegevens van bodemtemperatuur- en vochtsensoren

1. Water- en irrigatiebeheer

Bodemvochtsensoren geven nauwkeurige, real-time informatie over het vochtgehalte in de bodem. Dit kan telers en teeltadviseurs helpen hun irrigatie- of bewateringsschema's te optimaliseren om het waterverbruik te verminderen en ervoor te zorgen dat planten precies de benodigde hoeveelheid water krijgen. Een geoptimaliseerd irrigatieschema is cruciaal voor de groei en gezondheid van gewassen. Laten we eens nader bekijken hoe een geoptimaliseerd irrigatieregime gewassen kan helpen gedijen:

 1. Waterefficiëntie: Een geoptimaliseerd irrigatieregime kan helpen de efficiëntie van het watergebruik te maximaliseren. Door de gewassen de juiste hoeveelheid water te geven, kunnen ze efficiënter groeien. Bovendien kan bij de toepassing van een tekort of (gereguleerde tekort) irrigatiestrategie, Bodemvochtgegevens kunnen een essentiële rol spelen bij het perfectioneren ervan. Het proces vereist zorgvuldig beheer en toezicht om ervoor te zorgen dat de planten niet te veel waterstress ondervinden (wat kan leiden tot verminderde opbrengsten of een slechte kwaliteit van het gewas).
 2. Opname van voedingsstoffen: Water is een essentieel onderdeel van de opname van voedingsstoffen. Door de juiste hoeveelheid water te geven kunnen gewassen efficiënter voedingsstoffen uit de bodem opnemen, wat kan leiden tot betere gewasopbrengsten.
 3. Wortelontwikkeling: Een geoptimaliseerd irrigatieregime kan de wortelontwikkeling bevorderen. Door de gewassen een constant vochtgehalte te geven, of water te onthouden wanneer dat nodig is, kunnen de wortels dieper en steviger groeien, zodat ze beter voedingsstoffen kunnen opnemen en water kunnen absorberen.
 4. Minder stress: Zoals hierboven vermeld, kan waterstress de groei en opbrengst van gewassen negatief beïnvloeden. Water is essentieel voor veel plantenprocessen, waaronder fotosynthese, opname van voedingsstoffen en celdeling. Een geoptimaliseerd bewateringsschema kan waterstress helpen verminderen door de gewassen een constant vochtgehalte te geven, wat uiteindelijk resulteert in gezondere, robuustere planten.
 5. Ziektepreventie: Een geoptimaliseerd irrigatieregime kan ook de verspreiding van ziekten in gewassen helpen voorkomen. Door minder waterstress en een constant vochtgehalte zijn planten minder vatbaar voor ziekten.

Laten we een typisch voorbeeld bekijken van hoe dit er in de praktijk uit zal zien:

Een appelteler berekende dat hij het volumetrisch watergehalte van zijn veld op 11% voor zandgrond en 40% voor leemklei grond moet houden om de bodemspanning op een bepaald punt in de groeicyclus op ongeveer 70-80 KPa te houden. Dit resulteert in een optimale vruchtgroei voor de beste kwaliteitsopbrengst. Door correct geijkte bodemsensoren strategisch op zijn velden te plaatsen, kan hij in real time nauwkeurige informatie krijgen over het volumetrisch watergehalte van de bodem en zijn watergift dienovereenkomstig beheren.

Bodemtemperatuur- en vochtsensor

Farm21 Appel en peer Gebruiksgeval

""Door de Farm21 sensoren en het platform te gebruiken, kan ik de hoeveelheid fertigatie die ik toepas met druppelbevloeiing continu controleren. Zonder deze sensoren zou het erg duur zijn om alle verschillende grondsoorten te bestrijken.

Omdat deze sensoren betaalbaarder zijn, heb ik meer controle over mijn velden met betere inzichten om de beste kwaliteit appels en peren te produceren." - Martijn Slabbekoorn, Slabbekoorn Fruit

2. Bestrijding van ongedierte en ziekten

Nauwkeurige gegevens over bodemvocht en temperatuur kunnen een waardevol instrument zijn voor ziektebestrijding, waarmee boeren en teeltadviseurs uitbraken van ziekten effectiever kunnen opsporen, voorspellen en beheersen, en de noodzaak van dure en milieuonvriendelijke chemische behandelingen kunnen verminderen. Hier zijn verschillende manieren waarop nauwkeurige bodemvocht- en temperatuurgegevens telers kunnen helpen om plagen en ziekten onder controle te houden:

 1. Vroegtijdige opsporing van ziekten en plagen: Bodemvocht- en temperatuursensoren kunnen veranderingen in het bodemmilieu detecteren die kunnen wijzen op de aanwezigheid van plantenziekten of plagen. Sommige plagen gedijen bijvoorbeeld goed in warme, vochtige bodems, dus het monitoren van de bodemtemperatuur en het vochtgehalte kan telers helpen bij het identificeren van delen van het veld die een hoger risico lopen op bepaalde plagen.
 2. Voorspelling van ziekten: Door de bodemvocht- en temperatuurniveaus te controleren, kunnen telers voorspellen wanneer de omstandigheden gunstig zijn voor de ontwikkeling van ziekten en proactieve maatregelen nemen om uitbraken te voorkomen. Als sensoren bijvoorbeeld aangeven dat de bodemvochtigheid in een bepaald deel van het veld constant hoog is, kunnen telers ervoor kiezen hun plantschema aan te passen of andere strategieën ter voorkoming van ziekten toe te passen om het risico te verminderen.
 3. Beheer van ziekten en plagen op maat: Gegevens over bodemvocht en temperatuur kunnen boeren en gewasadviseurs helpen hun strategieën af te stemmen op de specifieke behoeften van elk veld.
 4. Verbeterde doeltreffendheid van fungiciden: Nauwkeurige gegevens over bodemvocht en temperatuur kunnen landbouwers en gewasadviseurs helpen om de toepassing van fungiciden te optimaliseren door deze te laten samenvallen met perioden met een hoog ziekterisico. Door de toepassing van fungiciden af te stemmen op de omstandigheden die het gunstigst zijn voor de ontwikkeling van ziekten, kunnen telers de effectiviteit van hun behandelingen maximaliseren en de hoeveelheid fungiciden die nodig is voor de bestrijding ervan verminderen.

Hier is een praktisch voorbeeld van hoe de bodemtemperatuur kan helpen om schade door ziekten en plagen te voorkomen:

In de bloembollenteelt bijvoorbeeld worden veel ziekten verspreid door virussen die goed gedijen bij een bepaalde temperatuur. Een bloembollenkweker uit Nederland merkte dat weertoepassingen de temperatuur onder het gewas op 12°C maten, maar op een specifiek veld mat de sensor 15°C. Bij deze temperatuur worden luizen actief en kunnen ze mogelijk een bedreiging vormen voor zijn tere tulpen. Hij kon de nodige maatregelen nemen om dit te voorkomen voor een kwaliteitsopbrengst.

Praktijkvoorbeeld bloemen- en bloembollentelers

Farm21 Bloembol Gebruikscasus

"Dankzij de Farm21 sensor hebben we gemerkt dat de luchttemperatuur op de grond (+10cm), op gewashoogte snel kan opwarmen tot 15°C, terwijl de luchttemperatuur op (1,5 m) nog 12°C tot 13°C aangeeft.

We nemen de nodige maatregelen om te voorkomen dat luizen de tulpen aantasten." - Pascal Alkemade, bloembollenkweker

3. Tijdstip van planten en oogsten

Bodemtemperatuursensoren kunnen telers helpen bepalen wanneer ze hun gewassen moeten planten en oogsten. Verschillende gewassen hebben verschillende temperatuursvereisten voor ontkieming, en te vroeg of te laat planten kan de opbrengst beïnvloeden. Ook het vochtgehalte van de bodem kan het tijdstip van de oogst beïnvloeden, omdat droge grond het moeilijker kan maken om de gewassen uit de grond te halen. Dit is hoe deze inzichten telers kunnen helpen bij het planten en oogsten

 1. Planttijd: Gegevens over de bodemtemperatuur kunnen telers helpen bepalen wanneer de bodem warm genoeg is om de kieming van zaden te ondersteunen. De meeste zaden hebben een bepaalde minimumtemperatuur nodig om te ontkiemen, dus door de bodemtemperatuur te controleren kunnen telers het beste moment bepalen om hun gewassen te planten. Dit wordt nog versterkt door de bodemtemperatuur op verschillende diepten te meten. Bovendien kunnen bodemvochtgegevens ervoor zorgen dat de bodem voldoende water heeft om het kiemproces te ondersteunen.
 2. Oogsttijd: Bodemvochtgegevens kunnen telers helpen bepalen wanneer hun gewassen klaar zijn voor de oogst. Als de bodem te droog is, hebben de gewassen misschien niet genoeg vocht om hun volledige potentieel te bereiken. Aan de andere kant, als de grond te nat is, kunnen de gewassen waterig worden en vatbaar zijn voor ziekten. Door het bodemvochtgehalte te controleren kunnen telers ervoor zorgen dat hun gewassen op het optimale moment worden geoogst.

Vijf voordelen van het gebruik van bodemtemperatuur- en vochtsensoren in de landbouw

Bodemtemperatuur- en vochtsensoren zijn een essentieel hulpmiddel in de moderne landbouw. Door real-time gegevens over de bodemgesteldheid te verstrekken, kunnen telers weloverwogen beslissingen nemen over een aantal factoren, waaronder water geven, ongediertebestrijding, planten en oogsten, met als resultaat gezondere gewassen en winstgevende opbrengsten. Laten we 5 voordelen nader onderzoeken:

 1. Betere gezondheid van de gewassen: Bodemtemperatuur- en vochtsensoren geven boeren nauwkeurige en betrouwbare gegevens over de bodemgesteldheid, zodat ze weloverwogen beslissingen over irrigatieschema's kunnen nemen. Dit kan over- of onderbewatering voorkomen, wat kan leiden tot wateroverlast, wortelrot of stress bij het gewas.
 2. Meer efficiëntie: Door irrigatie- en bemestingsschema's te optimaliseren, kunnen telers verspilling tegengaan zonder de opbrengst in gevaar te brengen. Dit kan leiden tot een betere winstgevendheid voor boeren en een meer evenwichtig landbouwsysteem overall.
 3. Precisielandbouw: Bodemtemperatuur- en vochtsensoren zijn een cruciaal onderdeel van precisielandbouw. Door real-time gegevens te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen, kunnen boeren de productie van gewassen optimaliseren, verspilling tegengaan en duurzame landbouwpraktijken bevorderen.
 4. Schaalbaarheid: Bodemtemperatuur- en vochtsensoren kunnen worden gebruikt in velden van elke omvang, waardoor ze een ideale oplossing vormen voor boeren die op kleine of grote schaal precisielandbouwpraktijken willen toepassen.
 5. Betere duurzaamheid: Door de productie van gewassen te optimaliseren, afval te verminderen en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen, kan het gebruik van bodemtemperatuur- en vochtsensoren bijdragen aan een duurzamere en voedselzekere toekomst voor iedereen.

Farm21's oplossing voor bodemtemperatuur- en vochtigheidssensoren

Farm21's bodemvochtsensor en dataplatform oplossing is een gebruiksvriendelijk en betaalbaar systeem dat is ontworpen om boeren te helpen het bodemvochtgehalte te bewaken en irrigatieschema's te optimaliseren. De oplossing bestaat uit draadloze bodemvochtsensoren die eenvoudig in het veld kunnen worden geïnstalleerd en verbonden met het Farm21-dataplatform en de app.

Het dataplatform biedt real-time inzichten uit meerdere bronnen, zodat gebruikers datagestuurde beslissingen kunnen nemen. De oplossing is betaalbaar, waardoor ze toegankelijk is voor kleinschalige boeren, en vereist geen technische expertise om te installeren en te gebruiken, waardoor telers haar gemakkelijk in hun bestaande activiteiten kunnen integreren.

9cf15a 980cd9d650a94754963919e36b604aa3mv2
Groep 107
Actie ondernemen

Behandel, bespuit & irrigeer gewassen met geplaatste sensoren

Groep 106 5
Langdurig

Laad de batterij op met USB-C en ga een vol jaar mee op een enkele lading

Groep 106 3
Maatregel

Maatregelen vlak onder het bladerdak van het gewas voor het werkelijke klimaat van het gewas

Groep 106 8
Connectiviteit

Smalband-IoT,
LTE-M & 2G connectiviteit voor eenvoudige inzet

Groep 106 6
Betaalbaar

5 tot 10 keer betaalbaarder dan een concurrerend toestel

Groep 106 4
API Integratie

In plaats van ons platform te gebruiken, integreer je je eigen platform via de API

sensoren grafisch
Eenvoudige installatie

In de fabriek gekalibreerd, klaar in 30 seconden

Groep 106 1 1
Modulair ontwerp

Onze sensoren ondersteunen 
andere modules of sensoren van derden

Gegevens van bodemtemperatuur- en vochtsensoren kunnen telers, gewasadviseurs en andere agri-professionals waardevolle inzichten verschaffen om hun werkzaamheden te optimaliseren.

Investeren in bodemtemperatuur- en vochtsensoren kan een uitstekende strategie zijn voor telers die hun resultaat willen verbeteren en gewassen van hogere kwaliteit willen produceren.

Plan een ontmoeting met een van onze internationale partnerschapsmanagers: