- - -

8 Essentiële tips voor teeltadviseurs om de duurzaamheid van klanten te vergroten

Ontwerp zonder titel 4

Gewasadviseurs spelen een cruciale rol in de landbouw. Zij kunnen telers helpen hun doelen te bereiken door de juiste informatie te verstrekken om de beste beslissingen voor het bedrijf te nemen. In dit artikel leren we meer over wat duurzaamheid betekent en waarom het zo belangrijk is, en gaan we na hoe gewasadviseurs hun klanten kunnen helpen duurzamer te boeren en te telen.

Landbouw voor de toekomst

Duurzame landbouw wordt een steeds belangrijker onderwerp in de moderne landbouwpraktijk. Het is niet alleen beter voor het milieu, maar het kan ook leiden tot hogere opbrengsten en meer winst. Gewasadviseurs vormen een essentieel onderdeel van de puzzel om hun klanten te helpen duurzamer te boeren. Met hun grondige kennis van bodemkunde, landbouwkunde en andere verwante gebieden begeleiden ze telers bij het nemen van beslissingen die leiden tot een optimale opbrengst en een betere gezondheid van de gewassen.

Bovendien hebben gewasadviseurs vaak toegang tot de nieuwste onderzoeken en technologieën, die ze kunnen gebruiken om boeren te voorzien van actuele informatie en aanbevelingen. Door samen te werken met gewasadviseurs kunnen boeren weloverwogen beslissingen nemen over hun bedrijfsvoering en veelvoorkomende valkuilen vermijden, wat leidt tot meer efficiëntie, winstgevendheid en natuurlijk meer duurzaamheid.

teeltadviseurs

Oké, duurzaamheid. Wat betekent het?

Om te begrijpen waarom duurzaamheid belangrijk is, laten we eerst kijken naar wat het betekent: Duurzame landbouw is een landbouwmethode die erop gericht is te voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen om in de behoeften van toekomstige generaties te voorzien in gevaar te brengen. Ze wordt gekenmerkt door praktijken die het milieu beschermen, natuurlijke hulpbronnen in stand houden, de biodiversiteit bevorderen en de gezondheid en productiviteit van de ecosystemen op de boerderij op lange termijn garanderen. Dit omvat technieken als vruchtwisseling, bedekken van gewassen, beperkte grondbewerking, geïntegreerde bestrijding van plagen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Het uiteindelijke doel van duurzame landbouw is het creëren van een zichzelf in stand houdend, gesloten systeem waarin de vruchtbaarheid van de bodem wordt gehandhaafd en verbeterd, het water in stand wordt gehouden en de biodiversiteit wordt beschermd.

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

Een belangrijke factor die niet kan worden genegeerd, en een van de belangrijkste drijvende krachten achter de beweging naar duurzaamheid, is wat men noemt "De wereldwijde voedselcrisis." Hieronder volgen enkele feiten rond de voedselcrisis:

 1. Bevolkingsgroei - De wereldbevolking groeit, waardoor de voedselproductie onder druk komt te staan om de vraag bij te houden. De wereldbevolking zal naar verwachting met bijna 2 miljard personen toenemen in de komende 30 jaar, van de huidige 8 miljard tot 9,7 miljard in 2050.
 2. Klimaatverandering - Klimaatverandering heeft gevolgen voor de landbouwproductie door veranderingen in neerslagpatronen, een hogere frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden en aantasting van bodem en watervoorraden.
 3. Verlies van landbouwgrond - Landbouwgrond gaat verloren door verstedelijking, woestijnvorming en andere factoren, waardoor er minder land beschikbaar is voor voedselproductie.
 4. Bodemaantasting - Bodemaantasting, als gevolg van factoren als overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en slechte beheerspraktijken, vermindert de productiviteit van landbouwgrond.
 5. Voedselverspilling - Grote hoeveelheden voedsel worden verspild tijdens productie, verwerking, vervoer en consumptie, waardoor de voedselcrisis nog erger wordt.
 6. Investeringen in de landbouw - Onvoldoende investeringen in de landbouw, vooral in ontwikkelingslanden, hebben het vermogen om de voedselproductie te verhogen en de voedselzekerheid te verbeteren beperkt.

Het aanpakken van de voedselcrisis vereist een combinatie van korte- en langetermijnmaatregelen, waaronder investeringen in duurzame landbouw, vermindering van voedselverspilling, verbetering van de toegang tot voedsel en voeding, en het aanpakken van de diepere oorzaken van honger en armoede. De landbouw en de levensmiddelenindustrie moeten veel duurzamer worden als we in 2050 bijna 10 miljard mensen willen voeden.

Wat is het werkelijke belang van duurzame landbouw?

Zoals je ziet wordt duurzame landbouw om verschillende redenen steeds belangrijker. Ten eerste helpt het om het milieu in stand te houden en te beschermen door het gebruik van schadelijke chemicaliën en praktijken die de bodem en het water kunnen aantasten te beperken. Ten tweede bevordert het de biodiversiteit door de groei van een verscheidenheid aan gewassen te stimuleren, wat kan helpen om ecosystemen te ondersteunen en het risico van misoogsten te verminderen. Ten slotte kan duurzame landbouw het levensonderhoud van boeren verbeteren door de kosten te verlagen, de opbrengst te verhogen en een stabiele voedselbron voor lokale gemeenschappen te bieden. Door zich op deze drie belangrijke gebieden te richten, kan duurzame landbouw de levensvatbaarheid van de landbouw op lange termijn helpen waarborgen en de planeet en de voedselbronnen voor toekomstige generaties beschermen.

Duurzaamheid versus winstgevendheid

Duurzaamheid en winstgevendheid worden vaak gezien als tegenstrijdige doelen in de wereld van de landbouw en het bedrijfsleven. Duurzaamheid betekent behoud van het milieu, bescherming van natuurlijke hulpbronnen, en waarborging van de levensvatbaarheid van het landbouwecosysteem op lange termijn. Winstgevendheid daarentegen betreft het maximaliseren van financieel rendement en efficiëntie. Bij het afwegen van duurzaamheid en winstgevendheid is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen kortetermijnwinsten en langetermijnvoordelen.

Het is echter mogelijk om beide doelen te bereiken. Dit is waar gewasadviseurs een enorme waarde kunnen toevoegen - door telers te helpen duurzaam te werken, met behoud van winstgevendheid. Duurzame landbouwpraktijken, zoals minder grondbewerking, geïntegreerde bestrijding en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, kunnen uiteindelijk leiden tot meer efficiëntie en winstgevendheid. Op lange termijn kunnen duurzame praktijken de kosten verlagen, de opbrengst verhogen en de gezondheid van de bodem verbeteren, wat leidt tot een veerkrachtiger en winstgevender landbouwbedrijf. Daarom kan een duurzame aanpak van de landbouw de winstgevendheid vergroten en een win-win scenario creëren voor zowel het milieu als de portemonnee.

Hoe helpen gewasadviseurs de duurzaamheid van klanten te verbeteren?

Gewasadviseurs kunnen boeren helpen duurzamer te telen en hun winstgevendheid op peil te houden door de volgende praktijken voor te stellen:

 1. Geïntegreerde ongediertebestrijding (IPM) - Het uitvoeren van een IPM-programma kan de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen verminderen en de gezondheid van de bodem verbeteren, terwijl het ook helpt om plagen en ziekten van gewassen te bestrijden.
 2. Conserverende grondbewerking - Door de bodem zo min mogelijk te verstoren en gewasresten aan de oppervlakte te laten, kan de bodemstructuur worden verbeterd, erosie worden beperkt en water beter worden vastgehouden.
 3. Bedekken - Door tussen de hoofdgewassen covergewassen te planten kun je de gezondheid van de bodem verbeteren, erosie verminderen en onkruid helpen bestrijden.
 4. Waterbeheer - Verbetering van het waterbeheer, zoals het gebruik van druppelirrigatie, kan waterverspilling tegengaan, de efficiëntie van het watergebruik verbeteren en de opbrengst van de gewassen vergroten. (Bekijk gratis webinar over waterbeheer.)
 5. Diversificatie - Het stimuleren van gewasdiversificatie kan het risico van misoogsten door plagen en ziekten verminderen en de gezondheid van de bodem verbeteren.
 6. Energie-efficiëntie - Landbouwers adviseren over hoe ze energie-efficiënte praktijken kunnen toepassen, zoals het gebruik van LED-verlichting of het verbeteren van de isolatie, kan de energiekosten verlagen en de winstgevendheid verbeteren.
 7. Marktkansen - Landbouwers helpen nieuwe marktkansen te vinden, zoals biologische of lokaal geproduceerde producten, kan het inkomen verhogen en duurzame landbouw bevorderen.
 8. Precisielandbouw - Het gebruik van precisielandbouwtechnologieën, zoals opbrengstkartering, bodemonderzoek en variabele dosering, kan landbouwers helpen hun gebruik van productiemiddelen, zoals kunstmest en water, te optimaliseren en de opbrengst van gewassen te verbeteren, maar toch middelen te besparen. (Koop het handboek precisielandbouw hier.)

Hoe kan Farm21 gewasadviseurs helpen om duurzaamheid te bevorderen?

Door de bodemvochtsensoren en het gegevensplatform van Farm21 te gebruiken, kunnen gewasadviseurs boeren helpen geïnformeerde beslissingen over hun gewassen te nemen en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen die hulpbronnen behouden, de efficiëntie verbeteren en de gezondheid van de bodem verbeteren. Dit is hoe:

 1. Precisie-irrigatie - Door real-time gegevens over het bodemvochtgehalte te verstrekken, kunnen de sensoren van Farm21 boeren helpen hun irrigatiepraktijken te optimaliseren en waterverspilling te verminderen. Dit kan de waterefficiëntie verbeteren en hulpbronnen sparen. (Lees meer over precisie-irrigatie over hier.)
 2. Beheer van de bodemgezondheid - De door de FS21-sensoren verzamelde gegevens kunnen gewasadviseurs helpen de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem te bewaken, wat waardevolle inzichten oplevert in hoe de gezondheid van de bodem kan worden verbeterd en bodemverval in de loop der tijd kan worden tegengegaan.
 3. Gewasbeheer - De gegevens die door bodemvochtsensoren worden verzameld, kunnen gewasadviseurs helpen om datagestuurde beslissingen te nemen over gewasbeheer, zoals het kiezen van het juiste moment om gewassen te planten, water te geven en te bemesten. Dit kan boeren helpen productievere en duurzamere gewassen te telen.
 4. Datagestuurde besluitvorming - Het platform biedt gemakkelijk toegang tot bodemvochtgegevens, satellietbeelden, het weer en scoutingrapporten, zodat gewasadviseurs gegevens van meerdere locaties kunnen analyseren en vergelijken, zodat boeren weloverwogen beslissingen over hun gewassen kunnen nemen.
 5. Vroegtijdige opsporing van problemen - Met een constante stroom van real-time gegevens kan de oplossing van Farm21 problemen vroegtijdig opsporen, zoals droogtestress of wateroverlast, of plaag- en ziektedruk, zodat boeren corrigerende maatregelen kunnen nemen voordat het te laat is.
9cf15a 980cd9d650a94754963919e36b604aa3mv2

Benieuwd naar de oplossing van Farm21?

Vergelijkbare berichten