Vijf belangrijke voordelen van instrumenten voor precisielandbouw voor bollentelers

boer s veld maïs oregon landbouw voedsel teler 2021 08 26 22 38 08 utc 1
  • Gewassen ontwikkelen een dieper en veerkrachtiger wortelstelsel
  • Bruikbare veldinzichten staan allemaal op één (digitale) plek
  • Bemesting is efficiënter en duurzamer 
  • Het planten kan perfect getimed worden
  • Bewaking van biomassa en bladvocht in het veld wordt gemakkelijk gemaakt

Nederland is onder meer beroemd om zijn bloeiende bloemenindustrie. Als internationaal leider in deze sector produceert het land ongeveer 60% van het wereldaanbod aan bloembollen, met een productie van ongeveer 8,5 miljard bloembollen per jaar. Tulpen, krokussen, narcissen, lelies, hyacinten, gladiolen en dahlia's zijn de favorieten, gevolgd door vele andere bolgewassen.

De planttijd van de bollen hangt grotendeels af van wanneer ze bloeien. Zo worden voorjaarsbloeiende bollen (zoals tulpen en narcissen) geplant in september of oktober als de bodemtemperaturen zijn afgekoeld. Momenteel maken veel Nederlandse bloembollenboeren zich op voor of zijn ze bezig met planten. Dit is voor hen een uiterst belangrijke tijd van het jaar, omdat het succes van het seizoen wordt bepaald door een stevige basisstart. Het spreekt vanzelf dat een hoge opbrengst van goede kwaliteit een aanzienlijke invloed heeft op de winstgevendheid. Door gebruik te maken van inzichten die zijn verkregen uit nauwkeurige gegevens over de toestand van hun velden en gewassen, kunnen telers betere beslissingen nemen om hun kansen op een succesvolle oogst te vergroten. 

Als Nederlands bedrijf dat betaalbare bodemsensoren en een smart farming data platform ontwikkelde, kreeg Farm21 waardevolle inzichten van onze gebruikers over de voordelen van het gebruik van smart farming tools bij het telen van bloembollen. Lees onze recente bloembollencase over hier.

Hier zijn vijf belangrijke voordelen die telers kunnen verwachten van het gebruik van onze technologie:

1. Gewassen ontwikkelen een dieper en veerkrachtiger wortelstelsel

Nauwkeurige gegevens van bodemvochtsensoren helpen telers de irrigatie te optimaliseren voor een gezondere opbrengst. Wanneer beslissingen over wanneer en hoeveel water te geven gebaseerd zijn op nauwkeurige gegevens, hebben telers betere controle over wat er op hun velden gebeurt. Boeren nemen vaak aan dat water geven noodzakelijk is als het bovenste niveau van de grond droog is. Dit is echter niet automatisch het geval. Het creëren van een beetje droogtestress aan het begin van het seizoen is bijvoorbeeld gunstig om de wortelontwikkeling op gang te brengen, wat resulteert in een sterker wortelstelsel voor de rest van het seizoen. Kennis van het exacte bodemvochtpercentage geeft de mogelijkheid om de irrigatie te regelen om dit te bereiken. 

Met bodemsensoren in het veld kunnen telers het werkelijke vochtgehalte in de bodem in de gaten houden en op een optimaal niveau houden. Dit helpt op zijn beurt niet alleen bij het kweken van een weerbaarder gewas met diepere wortels, maar leidt ook tot een efficiëntere wateropname. Uiteindelijk wordt het hele gewas sterker en is de noodzaak om te irrigeren gedurende de rest van het seizoen kleiner. 

Lees meer over onze betaalbare sensoren hier. 

bollenkwekers

2. Bruikbare veldinzichten staan allemaal op één (digitale) plek

Enorme hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen hebben geen echte waarde als ze niet gemakkelijk toegankelijk en geïnterpreteerd kunnen worden. Farm21 creëerde een gebruiksvriendelijk digitaal platform waar telers of teeltadviseurs toegang hebben tot praktische, bruikbare informatie van satellieten, sensoren, het weer en veldscouting. En het is allemaal beschikbaar op één centrale hub.

Met sensoren in het veld op geschikte locaties heb je een constante stroom van praktische informatie, rechtstreeks van je gewassen, naar je smartphone. Ons dataplatform geeft gebruikers toegang tot waardevolle inzichten en bespaart tegelijkertijd tijd, energie en reiskosten. 

3. Bemesting is efficiënter en duurzamer 

Het doel van bemesten is ervoor te zorgen dat de gewassen de voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben om te gedijen. Er moet voldoende tijd zijn om de meststof met de grond te laten reageren, zodat de voedingsstoffen kunnen worden opgenomen. Deze reactie kan niet plaatsvinden als de grond bevroren is. Het is raadzaam om geen meststoffen toe te dienen wanneer binnen een week vorst wordt voorspeld en nooit op bevroren of besneeuwde grond. Een slechte timing van bemesting leidt tot afspoeling. Als gevolg daarvan is het in Nederland verboden om kunstmest op bevroren grond of besneeuwde grond toe te dienen. 

Met sensoren in het veld die de bodemtemperatuur en de bodemgesteldheid haarfijn weergeven, kunnen telers de bemesting perfect timen, zonder risico op afspoeling.

4. Het planten kan perfect getimed worden

Wanneer nauwkeurige inzichten de basis vormen waarop beslissingen worden gebaseerd, kunnen telers proactief actie ondernemen in het veld. Dit leidt uiteindelijk vaak tot gezondere gewassen. Bollenkwekers weten bijvoorbeeld dat te vroeg planten de bloei van het gewas negatief beïnvloedt. Als de grond te warm is, denkt de plant dat het tijd is om te groeien. Als dit gebeurt, verspillen de gewassen hun energie aan het maken van loof in de herfst in plaats van mooie bloemen in de lente. Een goede vuistregel is om ten minste twee weken met nachtelijke bodemtemperaturen van 10°C en lager te hebben. 

Dankzij onze eigen bodemsensoren die verbonden zijn met het Farm21 dataplatform kun je de bodemtemperatuur op verschillende diepten nauwkeurig in de gaten houden. Met toegang tot deze en andere informatie (zoals de luchttemperatuur en luchtvochtigheid) kunnen telers beter geïnformeerde beslissingen nemen en op het juiste moment de juiste actie ondernemen.  

Meer informatie over ons platform

IMG 3984
Bollen planten

5. Het monitoren van veldbiomassa en bladvocht wordt gemakkelijk gemaakt

Een andere innovatieve smart farming tool is de satellietbeeldenfunctie. Het geeft een compleet overzicht van velden, zodat telers probleemgebieden kunnen spotten voordat het een echt probleem wordt. Er zijn twee soorten indexen die waardevolle informatie opleveren voor bloembollentelers:

a. NDVI - Genormaliseerde Verschil Vegetatie Index

Deze satellietbeelden tonen de biomassa van een veld. Met deze kennis kunnen telers in wezen de groeicyclus van de gewassen in elk deel van het veld bepalen en volgen hoe de groei verloopt. Het is ook gemakkelijk om verschillende gebieden met elkaar te vergelijken om een volledig overzicht te hebben.  

afbeelding 2
NDVI (biomassa-index) tijdens het groeiseizoen van de tulp

De afbeelding hierboven toont bijvoorbeeld de NDVI (biomassa-index) tijdens het groeiseizoen van de tulp. Het wijst op een snelle toename van de biomassa in april, die leidt tot bloemontwikkeling. De optimale bloeiperiode is duidelijk te zien door de dip in de index (merk op dat de satellieten geel 'zien' wanneer dit gebeurt). Nadat de bloemen zijn afgesneden, verschijnen er weer groene bladeren en stijgt de biomassa-index sterk. Vanaf dit moment gaan de bollen groeien en rijpen tot ze klaar zijn voor de oogst. Deze gegevens leveren waardevolle informatie op over de periode met een grote biomassatoename, het begin van de bloeiperiode en de lengte van de bloeiperiode en de tijd na het afsnijden. 

b. NDMI - Genormaliseerde Verschil Vochtigheidsindex

Deze satellietbeelden tonen het vochtgehalte van de bladeren van de gewassen. Het helpt telers potentiële problemen op het veld te signaleren, wat idealiter leidt tot het nemen van preventieve maatregelen. Bovendien kunnen gebruikers gemakkelijk het verschil zien tussen delen van hetzelfde veld, en van daaruit bodemtypes en andere factoren verkennen die aan het verschil kunnen bijdragen. 

Precisielandbouwinstrumenten als deze bieden meetgegevens die telers kunnen helpen hun bedrijf efficiënter te beheren, wat leidt tot hogere opbrengsten. Lees meer over precisielandbouwmetriek en hoe je daarvan kunt profiteren hier.

We willen bloembollentelers helpen om hun beste seizoen tot nu toe te hebben. Daarom hebben we het super eenvoudig gemaakt om aan de slag te gaan met onze slimme kweekoplossing:

Koop onze betaalbare sensoren hier >> https://www.farm21.com/affordable-sensors/

We wensen je het beste voor dit plantseizoen. Moge het weer perfect zijn en de gewassen gezond!

Vergelijkbare berichten