- -

Tools en tips voor waterbeheer - Beste praktijken, voordelen en meer.

NDMI

In deze blog pakken we uit met precieze hulpmiddelen, tips en beste praktijken voor waterbeheer. Ook verkennen we de voordelen van optimaal waterbeheer. Lees verder om te ontdekken hoe slimme landbouwtechnologie kan worden toegepast om water te besparen en de gewasopbrengsten te verhogen. 

Het optimaliseren van het watergebruik is belangrijker dan ooit. Telers, teeltadviseurs en onderzoekers zijn voortdurend op zoek naar manieren om water (en andere waardevolle hulpbronnen) te besparen met behoud van winstgevende opbrengsten. Gelukkig is met de introductie van precisielandbouwtechnologie het waterbeheer gemakkelijker en efficiënter geworden. 

Waarom boeren zich wenden tot precisielandbouwinstrumenten om het watergebruik te optimaliseren?

Boeren over de hele wereld passen precisie- of slimme landbouwtechnologie toe om de oogst te verbeteren en geld te besparen. Precisie agritech heeft boeren in landen als Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten geholpen om recordoogsten te behalen.

Bovendien dwingen de gevolgen van de klimaatverandering de boeren om innovatieve oplossingen te vinden om een gebrek aan regen of onvoorspelbare weersomstandigheden het hoofd te bieden. Sommige landen hebben nieuwe voorschriften voor watergebruik toegevoegd en boeren moeten leren hoe ze met minder water hun gewassen kunnen blijven ontwikkelen. 

De voordelen van nauwkeurig waterbeheer

  • Hiermee kunnen boeren precies bepalen wanneer, waar en hoeveel water ze moeten toepassen, wat leidt tot waterbesparing.
  • Het verbetert de kwaliteit van de gewassen door de groeiomstandigheden optimaal te houden of het opzettelijk "afknijpen" van sommige gewassoorten in hun groeifase mogelijk te maken.
  • Het vermindert het risico van oogstverlies door droogte door vroegtijdig te waarschuwen voor dreigende droogte. 
  • Het vermindert het risico van extreme weersomstandigheden door boeren te helpen zich op deze gebeurtenissen voor te bereiden.
  • Het waarschuwt boeren wanneer overbewatering tot gewasschade kan leiden.

Hulpmiddelen voor landbouwwaterbeheer nodig om op feiten gebaseerde irrigatiebeslissingen te nemen

Door nauw samen te werken met boeren, onderzoekers, gewasadviseurs en landbouwgegevensanalisten heeft Farm21 een efficiënte agritech-oplossing ontwikkeld die gebruikers helpt hun landbouwactiviteiten te optimaliseren. We bieden de volgende tools voor waterbeheer om onze gebruikers nauwkeurige inzichten te geven voor een betere besluitvorming met betrekking tot waterbeheer: : 

1. Bodemsensoren

Bodemsensoren worden gebruikt om het bodemvochtgehalte te meten. Met het nieuwste model van Farm21, de FS21, is het mogelijk om op 3 verschillende diepten (-10cm, -20cm en -30cm) nauwkeurige metingen van het bodemvocht te krijgen. Het kennen van de exacte bodemvochtpercentages geeft gebruikers het nodige inzicht om op feiten gebaseerde irrigatiebeslissingen te nemen. De oplossing van Farm21 is tot acht keer betaalbaarder dan elk ander concurrerend product, waardoor het mogelijk is sensoren op schaal in te zetten. Bovendien duurt de installatie slechts dertig seconden en gaat de batterij een jaar mee op slechts één volle lading. Voor meer informatie over onze sensoren, lees hier.

2. Satellietgegevens

Er zijn verschillende manieren waarop satellietgegevens kunnen worden gebruikt om het waterbeheer te optimaliseren. Farm21 geeft gebruikers onder andere toegang tot Normalised Difference Moisture Index (NDMI) beelden. De NDMI detecteert het vochtgehalte in de vegetatie met behulp van een combinatie van bijna-infrarood (NIR) en kortegolf-infrarood (SWIR) spectrale banden. Het is een betrouwbare indicator van waterstress in gewassen en helpt gebruikers de nodige irrigatiemaatregelen te nemen. 

NDMI
Normalised Difference Moisture Index (NDMI) beeldvorming

3. Scouting App

Met de eenvoudig te gebruiken scouting-app kunnen gebruikers veldinzichten loggen, bijhouden en vergelijken. Gegevens over waterstress en irrigatiebehoeften kunnen worden gedeeld voor real-time updates, wat leidt tot proactieve acties in het veld. Download de app vandaag gratis. 

4. Farm21's instrument voor de beoordeling van waterrisico's

Met Farm 21's aangepaste waterrisicobeoordelingstool berekenen we de waterretentiecurve van een bepaald bodemtype (als een combinatie van zand-, slib-, klei- en organische stofpercentages). Deze curve toont de relatie tussen het vochtgehalte van de bodem en de waterbeschikbaarheid van het gewas. Op basis hiervan bepalen we of het gemeten watergehalte voldoende is voor het gewas om goed en gezond te groeien. Als de waterbeschikbaarheid beperkt wordt, stijgt het risico op vochtstress, wat vertaald wordt in een risiconiveau.

5. Gegevensplatform

Alle informatie van bodemsensoren, satellieten en scouting, alsmede de bovengenoemde risicobeoordelingsfunctie is beschikbaar op één centrale hub. Met het Farm21 dataplatform hebben gebruikers nu eenvoudig toegang tot een constante stroom van veldinzichten die rechtstreeks naar een smart device wordt gestuurd. Alles wat je nodig hebt voor nauwkeurig waterbeheer is op één plek beschikbaar. Ontdek ons platform via hier.

Hoe gebruikers praktisch kunnen profiteren van beter waterbeheer?

De Nederlandse appelteler Martijn Slabbekoorn van Slabbekoorn Fruit, gebruikte de bodemvochtsondes en het dataplatform van Farm21 om zijn irrigatieregime te optimaliseren voor een hogere opbrengst. Martijn wilde de bodemspanning rond 70-80 KPa houden voor een optimale vruchtgroei. Hij berekende dit op 11% volumetrisch watergehalte in zandgrond en 40% volumetrisch watergehalte in lemen kleigrond. Dankzij de nauwkeurige gegevens van de FS21 sensor kon hij dit handhaven door nauwkeurig te irrigeren. Download de volledige casestudy hier

Bekijk ons webinar opname

Om meer te weten te komen over instrumenten voor precisiewaterbeheer en hoe je ermee aan de slag kunt, bekijk je het gratis webinar (gepresenteerd in het Nederlands, Engels en Spaans) over hier.


Vergelijkbare berichten