Farm21 privacybeleid

bestand_1684218992030


 1. Toestemming voor installatie en gebruik van het Farm21 platform en de app

  Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn we verplicht je bepaalde informatie te verstrekken over wie we zijn, hoe we je persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden, en je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

  Door een account te registreren op app.farm21.tech geef je aan dat je instemt met onze verwerking van je persoonsgegevens (waaronder je naam, contactgegevens, financiële en apparaatgegevens).

 2. Hoe je toestemming kunt intrekken

  Als je eenmaal toestemming hebt gegeven door een account te registreren, kun je op elk moment van gedachten veranderen en je toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected], maar dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat je je toestemming introk.

 3. Toestemming voor de verwerking van locatiegegevens

  Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring stem je ook in met de verwerking van mijn Locatiegegevens ([inclusief details van mijn huidige locatie die door GPS-technologie worden onthuld, zodat locatie-enabled Diensten worden geactiveerd om een locatie te verbinden met gegevens die in het Farm21 platform zijn vastgelegd.

  1. Locatiegegevens

   Farm21 (wij) doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen en je privacy te respecteren.

 4. Inleiding

  Dit beleid (samen met onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en eventuele aanvullende gebruiksvoorwaarden die door middel van verwijzing in de EULA zijn opgenomen, samen onze Gebruiksvoorwaarden) geldt voor uw gebruik van:

  • Het Farm21 online platform


  • De Farm21 app ingediend bij de Apple App Store en Google Play

  • Alle diensten die toegankelijk zijn via de Farm21 app (Diensten) die beschikbaar zijn op de applicaties of andere sites van ons (Diensten Sites). Dit beleid beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Onze app is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Lees het volgende zorgvuldig door om onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de manier waarop wij deze zullen behandelen te begrijpen.

 5. Belangrijke informatie en wie we zijn

  Farm21 BV is de controller en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (in dit beleid gezamenlijk aangeduid als ["Bedrijf"], "wij", "ons" of "onze").

  We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (DPO). Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met hen op via onderstaande gegevens.

  1. Contactgegevens

   Onze volledige gegevens zijn:

   • Volledige naam van de rechtspersoon: Farm21 BV

   • Naam of titel van de functionaris voor gegevensbescherming: Hendrikus Bastiaan Alderding

   • E-mailadres: [email protected]

 6. Wijzigingen in het privacybeleid en uw plicht om ons van wijzigingen op de hoogte te stellen

  Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien.

  Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 28 april. Hij kan veranderen en als dat gebeurt, zullen deze veranderingen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per SMS aan je worden meegedeeld. OF per e-mail OF wanneer je de volgende keer de App start OF inloggen op een van de Sites van de Diensten. Het nieuwe beleid kan op het scherm worden weergegeven en u kunt worden verzocht de wijzigingen te lezen en te aanvaarden om uw gebruik van de app of de Diensten voort te zetten.

  Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over je hebben accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als je persoonlijke gegevens veranderen tijdens onze relatie met jou.

 7. Links van derden

  Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Merk op dat deze websites en diensten die via deze websites toegankelijk zijn, hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid of voor persoonsgegevens die via deze websites of diensten worden verzameld, zoals contact- en locatiegegevens.. Controleer dit beleid voordat je persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt of deze diensten gebruikt.

 8. De gegevens die we over je verzamelen

  Wij kunnen als volgt verschillende soorten persoonsgegevens over jou verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven:

  • Identiteitsgegevens.

  • Contactgegevens.

  • Financiële gegevens.

  • Transactiegegevens.

  • Apparaatgegevens.

  • Inhoudelijke gegevens.

  • Profielgegevens.

  • Gebruiksgegevens.

  • Marketing- en communicatiegegevens.

  • Locatiegegevens

  We lichten deze categorieën gegevens hieronder toe.

  Wij verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde Gegevens kunnen worden afgeleid van je persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd omdat deze gegevens je identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld je Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie. Als we echter Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met jouw persoonsgegevens zodat ze jou direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

  Wij verzamelen geen Speciale Categorieën Persoonsgegevens over jou (dit omvat gegevens over je ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over je gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen we geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

 9. Hoe worden je persoonlijke gegevens verzameld?

  Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over jou:

  • Informatie die je ons geeft. Dit is informatie (waaronder identiteits-, contact-, financiële, en marketing- en communicatiegegevens) die u ons geeft door formulieren in te vullen op de App Site en de Services Sites (samen Onze sites), of door met ons te corresponderen (bijvoorbeeld via e-mail of chat). Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om de App Site te gebruiken, een App downloadt of registreert, zich abonneert op een van onze Diensten, een App of Dienst zoekt, een in-App aankoop doet, gegevens deelt via de sociale media functies van een App, meedoet aan een wedstrijd, promotie of onderzoek, of gegevens over uw activiteiten opslaat, invoert en deelt en wanneer u een probleem met een App, onze Diensten of een van onze Sites meldt. Als u contact met ons opneemt, bewaren wij een verslag van die correspondentie.

  • Informatie die we over jou en je apparaat verzamelen. Telkens wanneer u een van onze Sites bezoekt of een van onze Apps gebruikt, verzamelen wij automatisch persoonsgegevens, waaronder Apparaat-, Inhouds- en Gebruiksgegevens. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieën.

  • Locatiegegevens. We gebruiken ook GPS-technologie OF Geolocatie om je huidige locatie te bepalen. Voor sommige van onze op locatie gebaseerde diensten zijn je persoonlijke gegevens nodig om de functie te laten werken. Als je de betreffende functie wilt gebruiken, wordt je gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van je gegevens voor dit doel. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door Locatiegegevens in je instellingen uit te schakelen.

  • Informatie die we ontvangen van andere bronnen, waaronder derden en openbaar beschikbare bronnen. Wij ontvangen persoonsgegevens over jou van verschillende derden en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet:

   • Apparaatgegevens van de volgende partijen: analytics providers;

    advertentienetwerken; en aanbieders van zoekinformatie.

   • Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten;

   • Identiteits- en Contactgegevens van gegevensmakelaars of aggregators;

   • Identiteits- en contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen.

  • Unieke aanvraagnummers. Wanneer je een Dienst met een uniek toepassingsnummer wilt installeren of verwijderen of wanneer zo'n Dienst naar automatische updates zoekt, kunnen dat nummer en informatie over je installatie, bijvoorbeeld het type besturingssysteem, naar ons worden gestuurd.

 10. Cookies

  Wij gebruiken cookies en/of andere tracking technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van de App, App Site, het distributieplatform (Appstore) of Services Sites en om uw voorkeuren te onthouden. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u de App gebruikt of door een van Onze Sites bladert en stelt ons ook in staat om de App en Onze Sites te verbeteren.

 11. Hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken

  We gebruiken je persoonsgegevens alleen als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we je persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

  • Wanneer je voor de verwerking toestemming hebt gegeven.

  • Wanneer we een contract moeten uitvoeren dat we met jou gaan of zijn aangegaan.

  • Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en jouw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen.

  • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

  Door je te registreren voor de App geef je ons toestemming om je direct marketing communicatie per e-mail of sms te sturen. Je hebt het recht die toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

 12. Doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens zullen gebruiken


  Doel/activiteit

  Soort gegevens

  Wettelijke basis voor verwerking

  Om de App te installeren en je als nieuwe App gebruiker te registreren

  Identiteit Contact Financieel

  Apparaat

  Uw toestemming

  Om in-App aankopen te verwerken en Diensten te leveren, inclusief het beheren van betalingen en het innen van geld dat aan ons verschuldigd is

  Identiteit Contactpersoon Financiële Transactie Apparaat

  Marketingcommunicatie

  Locatie


  en

  Uw toestemming

  Uitvoering van een contract met jou

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om aan ons verschuldigde schulden te innen)

  Om onze relatie met u te beheren, inclusief het informeren over wijzigingen in de App of Diensten

  Identiteit Contact Financieel Profiel

  Marketingcommunicatie


  en

  Uw toestemming

  Uitvoering van een contract met jou

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om gegevens bij te houden en te analyseren hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

  Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (om je te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden)

  Om je in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of een enquête in te vullen

  Identiteit Contact

  Uw toestemming

  Optreden met jou


  van


  a


  contract


  Apparaatprofiel

  Marketing en

  Communicatie

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te analyseren hoe klanten onze producten/diensten gebruiken en om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

  Om ons bedrijf en deze App te beheren en te beschermen, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse en systeemtests

  Identiteit Contactapparaat

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging)

  Om inhoud en advertenties aan je te leveren

  Om je aanbevelingen te doen over goederen of diensten die je kunnen interesseren

  Identiteit Contactapparaat Inhoud

  Profiel


  Toestemming

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

  Om de effectiviteit van de reclame die we je voorschotelen te meten en te analyseren

  Om trends te volgen zodat we de App kunnen verbeteren

  Gebruik

  Marketingcommunicatie

  Locatie


  en


  Nieuwe functies ontwikkelen

 13. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

  Wanneer je toestemming geeft om ons je persoonsgegevens te verstrekken, zullen we je ook om toestemming vragen om je persoonsgegevens te delen met de hieronder vermelde derden voor de in de tabel vermelde doeleinden Doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens zullen gebruiken:

  • Externe derden zoals uiteengezet in de Woordenlijst.

  • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of fuseren. Ook kunnen we andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaren je persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid.

 14. Internationale overschrijvingen

  Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door al onze groepsmaatschappijen te verplichten dezelfde regels te volgen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze regels worden "bindende bedrijfsregels" genoemd.

  Veel van onze externe derden zijn buiten Nederland gevestigd, zodat hun verwerking van jouw persoonsgegevens een doorgifte van gegevens buiten Nederland met zich meebrengt.

  Wanneer we je persoonsgegevens buiten Nederland doorgeven, zorgen we ervoor dat ze een vergelijkbare mate van bescherming krijgen.

  Neem contact met ons op als je meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het doorgeven van je persoonsgegevens buiten Nederland.

 15. Gegevensbeveiliging

  Alle informatie die je ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties die door ons of onze gekozen derde partij voor betalingsverwerking worden uitgevoerd, worden gecodeerd met behulp van Secured Sockets Layer-technologie. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u een wachtwoord met niemand te delen.

  Zodra we je informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op een ongeoorloofde manier toegankelijk zijn.

  Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens op je Apparaat met behulp van applicatiegegevenscaches en browserwebopslag (inclusief HTML5). OF apparaatopslag.

  Bepaalde Diensten bevatten sociale netwerk-, chatroom- of forumfuncties. Zorg er bij het gebruik van deze functies voor dat je geen persoonlijke gegevens verstrekt waarvan je niet wilt dat ze door andere gebruikers worden gezien, verzameld of gebruikt.

  We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en we zullen jou en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 16. Bewaren van gegevens

  Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende [zes] jaar nadat ze geen klant meer zijn voor belastingdoeleinden bewaren.

  In sommige omstandigheden kun je ons vragen je gegevens te wissen: zie Je wettelijke rechten hieronder voor meer informatie.

  In sommige omstandigheden zullen we je persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met je in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder je daarvan verder in kennis te stellen.

  Als je de App een jaar lang niet gebruikt, behandelen we het account als verlopen en kunnen je persoonlijke gegevens worden verwijderd.

 17. Je wettelijke rechten

  Onder bepaalde omstandigheden heb je de volgende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot je persoonsgegevens:

  • Toegang vragen tot je persoonlijke gegevens.

  • Verzoek om correctie van je persoonsgegevens.

  • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.

  • Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

  • Verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.

  • Verzoek om overdracht van je persoonlijke gegevens.

  • Recht om toestemming in te trekken.

  Je hebt ook het recht ons te vragen je persoonsgegevens niet verder te verwerken voor marketingdoeleinden.

  U kunt elk van deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

 18. Woordenlijst App

  App betekent Farm21 platform dat te vinden is op de website https://app.farm21.tech en de mobiele apps die te vinden zijn in de Apple App Store en Google Play met de naam "Farm21".

  Wettelijke basis

  Toestemming betekent het verwerken van je persoonsgegevens wanneer je je toestemming hebt gegeven door middel van een verklaring of duidelijke opt-in voor verwerking voor een specifiek doel. Toestemming is alleen geldig als het een vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie is van wat je wilt. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

  Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het voeren en beheren van ons bedrijf om je de beste dienst/product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor jou (zowel positief als negatief) en je rechten overwegen en afwegen voordat we je persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken je persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor jou (tenzij we je toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Je kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor jou met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

  Uitvoering van het contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.

  Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

  Externe derden

  Dienstverleners die als verwerker optreden en landbouwadviesdiensten aan hun klanten verlenen.


  Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.

  HM Revenue and Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

 19. Je wettelijke rechten

  Je hebt het recht op:

  • Toegang aanvragen tot je persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang voor betrokkenen"). Hiermee kun je een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die we over je bewaren en controleren of we deze rechtmatig verwerken.

  • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over je bewaren. Zo kun je onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over je bewaren laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die je ons verstrekt mogelijk moeten verifiëren.

  • Verzoek om verwijdering van je persoonlijke gegevens. Zo kun je ons vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om ze te blijven verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer je met succes je recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we je misschien hebben verwerkt

   informatie onrechtmatig of wanneer we verplicht zijn je persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Merk echter op dat we niet altijd aan je verzoek tot wissen kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die je, indien van toepassing, bij je verzoek zullen worden meegedeeld.

  • Bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets aan je bijzondere situatie is waardoor je bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat je vindt dat het je fundamentele rechten en vrijheden raakt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om je gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan je rechten en vrijheden.

  • Verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Zo kun je ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's:

   1. als je wilt dat we de juistheid van de gegevens vaststellen;

   2. wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar je niet wilt dat wij ze wissen;

   3. wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

   4. je hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van je gegevens, maar we moeten nagaan of we dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.

  • Vraag de overdracht aan van je persoonsgegevens aan jou of aan een derde. Wij zullen jou, of een door jou gekozen derde, jouw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor je ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of wanneer we de informatie hebben gebruikt om een contract met je uit te voeren.

  • Toestemming te allen tijde intrekken wanneer we ons baseren op toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat je je toestemming introk. Als je je toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet aan je kunnen leveren. We zullen je laten weten of dit het geval is op het moment dat je je toestemming intrekt.

 20. Beschrijving van categorieën persoonsgegevens

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode.

 • Contactgegevens: factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

 • Financiële gegevens: bankrekening- en betaalkaartgegevens.

 • Transactiegegevens: omvat gegevens over betalingen aan en van jou en gegevens over in-App aankopen.

 • Apparaatgegevens: omvat het type mobiel apparaat dat je gebruikt, een unieke apparaatidentificatie (bijvoorbeeld het IMEI-nummer van je Apparaat, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het Apparaat, of het mobiele telefoonnummer dat door het Apparaat wordt gebruikt), informatie over het mobiele netwerk, je mobiele besturingssysteem, het type mobiele browser dat je gebruikt, de instelling van de tijdzone.

 • Inhoudelijke gegevens: omvat informatie die op je Apparaat is opgeslagen, waaronder inloggegevens, foto's, video's of andere digitale inhoud, check-ins.

 • Profielgegevens: omvat je gebruikersnaam en (versleuteld) wachtwoord, in-App aankoopgeschiedenis, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

 • Gebruiksgegevens: omvat gegevens over uw gebruik van een van onze Apps of uw bezoeken aan een van onze Sites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens en andere communicatiegegevens, ongeacht of deze nodig zijn voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins[en de bronnen waartoe u toegang hebt.

 • Marketing- en communicatiegegevens: omvat e-mail en push-berichten.

 • Locatiegegevens: omvat je huidige locatie, bekendgemaakt door GPS-technologie OF geolocatie.