Capacitieve bodemvochtsensoren worden steeds belangrijker in de moderne landbouw.

De wereld staat onder druk om een groeiende wereldbevolking te voeden. Door gebruik te maken van precisielandbouwinstrumenten, zoals capacitieve bodemvochtsensoren, kunnen telers nu hun productie optimaliseren met minder milieueffecten om een gezonde toekomst te garanderen - voor mens en planeet.

Het juiste gereedschap maakt het verschil.

Bodemvochtsensoren zijn belangrijke hulpmiddelen die telers helpen om irrigatiepraktijken te optimaliseren, watervoorraden te behouden en winstgevende gewasopbrengsten te handhaven. Ze geven inzicht in wat er op het veld gebeurt, voor een beter gebruik van land, tijd en waardevolle middelen.

Van de verschillende soorten bodemvochtsensoren die op de markt verkrijgbaar zijn, zijn capacitieve bodemvochtsensoren een van de meest gebruikte en betrouwbare opties. Ontdek de toepassingen, voordelen, nadelen en factoren waarmee je rekening moet houden voordat je investeert.

Hoe capacitieve bodemvochtigheidssensoren werken

Inzicht in het volumetrisch watergehalte (VWC)

Om te begrijpen hoe deze apparaten werken, moeten we eerst begrijpen wat ze meten, dus laten we een stapje terug doen en kijken naar bodemvocht - meer bepaald het Volumetrisch Watergehalte (VWC).

VWC is een maat voor de hoeveelheid water aanwezig in een volume grond, uitgedrukt als percentage van het volume. Bijvoorbeeld als 1m³ bestaat voor 0,15m³ lucht, 0,35m³ water en 0,50m³ bodemmineralen, dan is de VWC 35%.

Groene moderne cirkeldiagram grafiek

VWC is een fundamentele parameter in de bodemkunde en hydrologie, omdat hij een cruciale rol speelt bij de bepaling van de fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem en de beweging van water door het bodemprofiel. Het meten van de VWC is belangrijk voor diverse toepassingen, waaronder landbouw, bosbouw, milieukunde en civiele techniek. Het kan worden gemeten met verschillende technieken, waarvan capacitieve sensoren een van de meest efficiënte zijn.

De wetenschap achter capacitatieve bodemvochtigheidssensoren

Om VWC te meten maken deze sensoren gebruik van de polariteit van water. De polariteit van water verwijst naar de scheiding van elektrische ladingen binnen een watermolecuul. Een watermolecuul bestaat uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom, en de elektronen in het molecuul zijn niet gelijkmatig verdeeld. Het zuurstofatoom heeft een hogere elektronegativiteit dan de waterstofatomen, wat betekent dat het de gedeelde elektronen sterker aantrekt. Dit resulteert in een gedeeltelijk negatieve lading op het zuurstofatoom en een gedeeltelijk positieve lading op de waterstofatomen.

Als gevolg van deze ongelijke verdeling van ladingen zijn watermoleculen polair, dat wil zeggen dat ze een positief uiteinde hebben (de waterstofatomen) en een negatief uiteinde (het zuurstofatoom).

Groen Modern Taartdiagram Grafiek 1

Wanneer een elektromagnetisch veld op de bodem wordt toegepast, worden de watermoleculen daarin gevoelig voor deze polariteit. Dit betekent dat wanneer de polariteit van het veld wordt veranderd, de watermoleculen in reactie daarop hun oriëntatie veranderen. Door een elektromagnetisch veld aan te brengen met een watergehaltesensor wordt het mogelijk om de invloed van water op het veld te detecteren en te meten. Als de bodem meer water bevat, zal het effect op het veld groter zijn, waardoor een indirecte meting van het watergehalte van de bodem mogelijk wordt.

Capaciteitssensoren gebruiken twee sondes (één met een positieve lading en één met een negatieve lading) om een elektromagnetisch veld te vormen, zoals hierboven vermeld. Hierdoor kunnen ze het ladingsopslagvermogen van het materiaal tussen de sondes (de bodem) meten, dat dan gerelateerd kan worden aan de hoeveelheid water in de bodem die gemeten wordt.

Samengevat is de wetenschap achter capacitieve bodemvochtsensoren gebaseerd op het vermogen van de bodem om elektrische lading op te slaan, en de sensoren zijn ontworpen om de verandering in capaciteit te meten tussen twee geleidende platen in de bodem als functie van het bodemvochtgehalte.

Waarom capacitieve bodemvochtigheidssensoren gebruiken?

De VWC van de bodem is een belangrijke factor in de productiviteit van de landbouw. Hij wordt gebruikt om te bepalen hoeveel en wanneer irrigatie nodig is om de bodemvochtigheid voor de gewassen optimaal te houden. Overbevloeiing kan leiden tot waterverzadiging, uitspoeling van voedingsstoffen en bodemerosie, terwijl onderbevloeiing kan leiden tot verminderde opbrengst en kwaliteit van de gewassen.

Door deze apparaten te gebruiken is het mogelijk om een constante stroom van bodemgegevens in de tijd te verzamelen, wat een krachtig hulpmiddel is om inzicht te krijgen in het gedrag van de bodem en bijzonder waardevol is voor het nemen van op feiten gebaseerde beslissingen in de precisielandbouw.

Vijf factoren om in overweging te nemen bij het kiezen van een capacitieve bodemvochtigheidssensor

Het kiezen van de juiste capacitieve bodemvochtsensor is essentieel voor nauwkeurige en betrouwbare metingen van het bodemvochtgehalte. Hier volgen enkele factoren die in aanmerking moeten worden genomen bij het kiezen van een capacitieve bodemvochtsensor:

  1. Nauwkeurigheid: De nauwkeurigheid van de sensor is een belangrijke overweging, vooral voor toepassingen als precisie-irrigatie, waar kleine veranderingen in het vochtgehalte grote gevolgen kunnen hebben voor de plantengroei. Zoek sensoren met een hoge nauwkeurigheid en een lage meetfout.
  2. Duurzaamheid: Capacitieve bodemvochtsensoren worden vaak geïnstalleerd in ruwe buitenomgevingen en blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Zoek sensoren die robuust en duurzaam zijn en bestand tegen blootstelling aan vocht, hitte en kou.
  3. Installatie en onderhoud: De installatie- en onderhoudsvereisten van de sensor moeten worden overwogen, omdat ze de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de metingen kunnen beïnvloeden. Sommige sensoren moeten vaak gekalibreerd worden, terwijl andere zelfkalibrerend zijn. Ook de installatiemethode, de diepte en de afstand tussen de sensoren moeten worden overwogen.
  4. Sensoruitgang: De sensoruitgang kan variëren tussen verschillende modellen, en het is essentieel om rekening te houden met het type uitgang en de compatibiliteit met dataloggers en andere apparatuur. Sommige sensoren bieden analoge of digitale uitgangen, terwijl andere de gegevens draadloos verzenden.
  5. Kosten: De kosten van de sensor zijn een belangrijke overweging, vooral voor grootschalige installaties. Zoek sensoren die waar voor hun geld bieden en op lange termijn betaalbaar zijn.

Introductie van de oplossing van Farm21

De FS21, die de afgelopen 4 jaar is ontwikkeld, is de nieuwste en meest geavanceerde sensor van Farm21 tot nu toe. Een onderhoudsvrij, betaalbaar en eenvoudig te installeren apparaat dat massale inzet mogelijk maakt, voor de ultieme datadichtheid. De apparaten worden ontworpen, gebouwd, gekalibreerd en geassembleerd in Nederland.

9cf15a 980cd9d650a94754963919e36b604aa3mv2
Groep 107
Actie ondernemen

Behandel, bespuit & irrigeer gewassen met geplaatste sensoren

Groep 106 5
Langdurig

Laad de batterij op met USB-C en ga een vol jaar mee op een enkele lading

Groep 106 3
Maatregel

Maatregelen vlak onder het bladerdak van het gewas voor het werkelijke klimaat van het gewas

Groep 106 8
Connectiviteit

Smalband-IoT,
LTE-M & 2G connectiviteit voor eenvoudige inzet

Groep 106 6
Betaalbaar

5 tot 10 keer betaalbaarder dan een concurrerend toestel

Groep 106 4
API Integratie

In plaats van ons platform te gebruiken, integreer je je eigen platform via de API

sensoren grafisch
Eenvoudige installatie

In de fabriek gekalibreerd, klaar in 30 seconden

Groep 106 1 1
Modulair ontwerp

Onze sensoren ondersteunen 
andere modules of sensoren van derden

Waarom kiezen voor de FS21?

De FS21 capacitieve bodemvochtsensor is een krachtig instrument voor landbouwers, onderzoekers en andere professionals in de landbouw die het bodemvochtgehalte nauwkeurig en betrouwbaar moeten bewaken. Het installatiegemak, de geringe onderhoudsbehoefte en het robuuste ontwerp maken hem tot een populaire keuze voor toepassingen in de landbouw en onderzoekswereld.

Belangrijkste voordelenBoerderij21Concurrenten
Gegevens verzameld van onze eigen goedkope sensoren, scouting, satelliet, weer, veldenEnkele gegevensbron
Je eigen waarschuwingen configureren
Web en mobiele appMoet een andere app installeren
Onbeperkt gratis gebruikersNiet mogelijk om gegevens te delen of extra te betalen
Gratis scouting app en satellietbeelden
Gemakkelijk te gebruiken interface
Ondersteuning via telefoon, mail en chat inbegrepenExtra betalen
API om te integreren met je eigen platformHardware gericht
Belangrijkste voordelenBoerderij21Concurrenten
Gegevens verzameld van onze eigen goedkope sensoren, scouting, satelliet, weer, veldenEnkele gegevensbron
Je eigen waarschuwingen configureren
Web en mobiele appMoet een andere app installeren
Onbeperkt gratis gebruikersNiet mogelijk om gegevens te delen of extra te betalen
Gratis scouting app en satellietbeelden
Gemakkelijk te gebruiken interface
Ondersteuning via telefoon, mail en chat inbegrepenExtra betalen
API om te integreren met je eigen platformHardware gericht

Gebruikssituaties en toepassingen van Farm21's capacitieve bodemvochtigheidssensoren

Landbouw

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van bodemvochtsensoren in de landbouw is een geoptimaliseerd irrigatie- of bewateringsregime. Er zijn talloze voordelen verbonden aan het geven van de juiste hoeveelheid water op het juiste moment aan de gewassen:

  1. Verhoogde gewasopbrengsten: Juiste irrigatie kan de opbrengst van gewassen verhogen door ervoor te zorgen dat planten voldoende water hebben om groei en ontwikkeling te ondersteunen. Door irrigatiepraktijken te optimaliseren kunnen telers meer voedsel produceren met minder water, waardoor de landbouw duurzamer en efficiënter wordt.
  2. Betere kwaliteit van de gewassen: Waterstress kan de kwaliteit van gewassen aantasten, met als gevolg kleinere, minder voedzame of kwalitatief mindere producten. Door de gewassen van voldoende water te voorzien, kunnen boeren de kwaliteit van hun gewassen verbeteren en de marktwaarde ervan verhogen.
  3. Waterbesparing: Juiste irrigatie kan helpen water te besparen door waterverlies door afspoeling, verdamping of diepe percolatie tot een minimum te beperken. Door water efficiënter te gebruiken kunnen telers hun waterverbruik verminderen en het effect van de landbouw op de watervoorraden minimaliseren.
  4. Bodembescherming: Irrigatie kan helpen het vochtgehalte van de bodem op peil te houden en bodemerosie te voorkomen, wat de gezondheid en productiviteit van de bodem kan verbeteren. Door bodembehoud kunnen boeren gewassen duurzaam produceren en de gezondheid van hun land op lange termijn in stand houden.
  5. Lagere kosten: Het optimaliseren van irrigatiepraktijken kan de kosten in verband met watergebruik, zoals energie, arbeid en watervoorziening, verlagen. Door waterverspilling tot een minimum te beperken en de irrigatie-efficiëntie te verbeteren, kunnen boeren geld besparen en hun winstgevendheid verbeteren.

Door het bodemvochtgehalte te bewaken, kunnen telers voorkomen dat hun gewassen te veel of te weinig water krijgen, wat kan leiden tot waterverspilling, bodemerosie en verminderde gewasproductiviteit. Capacitieve bodemvochtsensoren kunnen ook worden gebruikt om irrigatie te plannen op basis van de werkelijke behoeften van de gewassen, wat het waterverbruik kan verminderen en duurzame landbouwpraktijken kan bevorderen. Zo is het nauwkeurig meten van de bodemvochtigheid belangrijk voor de aardappelteelt, omdat dit van grote invloed kan zijn op de gewasgroei en de opbrengst.

Onderzoek

Consistente VWC metingen kunnen onderzoekers een gedetailleerder inzicht geven in de dynamiek van het bodemvocht en hoe die de groei en ontwikkeling van gewassen beïnvloedt. Dit kan de nauwkeurigheid van onderzoeksresultaten verbeteren en onderzoekers helpen effectievere oplossingen te ontwikkelen voor landbouwuitdagingen.

Bijvoorbeeld, The Seaweed Company produceert een biostimulant genaamd TopHealth Plants - Een vloeibaar, gemakkelijk te spuiten zeewiermengsel dat de groei, kracht en het immuunsysteem van planten versterkt. Zeewierextracten zijn rijk aan stoffen die superabsorberend zijn. Ze werken als "micro geleitjes" die het water langer in de grond houden. Dit zorgt voor een robuustere wortelgroei in de eerste fasen van de plantenontwikkeling, waardoor de wortels meer voedingsstoffen en water kunnen vasthouden en absorberen, waardoor een opwaartse spiraal ontstaat voor de gezondheid van plant en bodem.

Het verhogen van het waterbergend vermogen van de bodem is cruciaal om de voedselzekerheid in de context van de klimaatverandering in stand te houden. Ze maakten gebruik van de sensoren van de Farm21 om het verschil in bodemvochtpercentage te bepalen tussen controleslagen, en met THP behandelde slagen gemeten met een verscheidenheid aan gewassen.

BEKIJK DE PROEFRESULTATEN

Conclusie

Kortom, capacitieve bodemvochtsensoren hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we het bodemvochtgehalte controleren en beheren. Door nauwkeurige en real-time gegevens over het bodemvochtgehalte te verstrekken, hebben deze sensoren boeren, onderzoekers en andere belanghebbenden in staat gesteld irrigatiepraktijken te optimaliseren, waterverspilling te verminderen en de opbrengst en duurzaamheid van gewassen te verbeteren.

Naarmate de vraag naar duurzame landbouw blijft groeien, zal het belang van nauwkeurige en betrouwbare bodemvochtgegevens alleen maar toenemen. Capacitieve bodemvochtsensoren vormen een belangrijk instrument in het streven naar duurzame en efficiënte landbouw, doordat ze waardevolle inzichten verschaffen in de dynamiek van de bodemvochtigheid en boeren en onderzoekers helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over gewasbeheerpraktijken.

Capacitieve bodemvochtigheidssensoren

Maak een afspraak met een van de deskundigen van Farm21 voor meer informatie:

Maak een GRATIS account aan en begin vandaag met scouten

Eén gemakkelijk te gebruiken platform voor al je scoutingsrapporten, de perfecte plaats om inzichten te loggen en te delen met externe belanghebbenden

Download onze app
CTA Sectie min.