Slimmer boeren met bodemvochtmeters.

In dit artikel bespreken we waarom het bodemvochtgehalte een kritische metriek is, de verschillende soorten bodemvochtmonitoren, welke factoren je in overweging moet nemen bij het kiezen van een apparaat en we nemen de uitgebreide oplossing van Farm21 onder de loep.

De kracht van precisie.

Precisielandbouw wordt een steeds belangrijker onderwerp in de landbouwindustrie, omdat telers onder druk staan om de productie van gewassen te optimaliseren en tegelijkertijd hun milieueffecten te minimaliseren.

Een belangrijk aspect van precisielandbouw is het gebruik van meetapparatuur voor bodemvocht. Deze hulpmiddelen bieden boeren, landbouwonderzoekers en gewasadviseurs waardevolle inzichten voor datagestuurde besluitvorming.

De belangrijkste metriek van precisielandbouw

Het vochtgehalte van de bodem is een van De belangrijkste meetgegevens van precisielandbouw omdat het de groei, opbrengst en kwaliteit van gewassen rechtstreeks beïnvloedt. Laten we eerst een stap terug doen om het concept precisielandbouw uit te pakken. Met precisielandbouw kun je de juiste middelen toepassen, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden voor een optimale productie en minimale verspilling van middelen. Met andere woorden, precisielandbouw verwijst naar het gebruik van gegevensgestuurde benaderingen om weloverwogen beslissingen te nemen en landbouwbeheerspraktijken optimaliseren. Het vochtgehalte van de bodem is een cruciale factor bij veel van deze beslissingen, omdat het de beschikbaarheid van water en voedingsstoffen voor planten beïnvloedt.

Ook het bodemvochtgehalte kan op een veld sterk variëren door bodemtype, topografie en weersomstandigheden. Precisielandbouwtechnieken, waaronder het gebruik van bodemvochtmeters, kunnen helpen deze variaties vast te stellen en de beheerspraktijken dienovereenkomstig aan te passen. Zo kunnen telers specifieke delen van hun velden gericht voorzien van de juiste hoeveelheden water en meststoffen, waardoor verspilling wordt beperkt en de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

Door nauwkeurig het vochtgehalte van de bodem te meten kunnen telers bovendien het optimale tijdstip en de optimale hoeveelheid irrigatie en bemesting bepalen die nodig zijn voor een gezonde plantengroei. Over- of onderbewatering kan leiden tot verminderde gewasopbrengsten, verspilling van middelen en milieuschade. Met precieze kennis van het bodemvochtgehalte kunnen boeren deze valkuilen vermijden en een maximale productiviteit bereiken terwijl ze duurzamer werken.

Samenvattend is het bodemvochtgehalte een kritische metriek voor precisielandbouw, omdat het rechtstreeks van invloed is op de gezondheid en productiviteit van de gewassen. Door het meten en beheren van het bodemvochtgehalte met instrumenten en technieken voor precisielandbouw kunnen telers hun praktijken optimaliseren voor maximale efficiëntie, duurzaamheid en winstgevendheid. Dit is een belangrijke stap voor het bereiken van evenwichtige landbouw (waar voedsel wordt geproduceerd met een perfect evenwicht en behoud van sociale, ecologische en financiële factoren).

Soorten bodemvochtigheidsmeters

Er zijn verschillende soorten deze apparaten, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Laten we de verschillende typen hieronder eens bekijken:

 1. Tensiometers: Tensiometers zijn een van de meest voorkomende soorten bodemvochtcontroleapparaten. Ze bestaan uit een buis met een poreuze punt die in de bodem wordt gestoken. De buis wordt gevuld met water en aan de bovenkant van de buis wordt een vacuüm aangelegd. Als de grond rond de punt uitdroogt, neemt de spanning in de buis toe, wat wijst op een afname van het bodemvochtgehalte. Tensiometers zijn relatief goedkoop en geven continue metingen, maar ze vereisen regelmatig onderhoud en kunnen worden beïnvloed door bodemverdichting en temperatuurschommelingen.
 2. TDR-sensoren (Time Domain Reflectometry): TDR-sensoren gebruiken elektromagnetische golven om het bodemvochtgehalte te meten. Ze bestaan uit een sonde die in de bodem wordt gestoken en die een elektromagnetische puls uitzendt. Het vochtgehalte van de bodem beïnvloedt de snelheid waarmee de puls door de bodem gaat. TDR-sensoren geven nauwkeurige en precieze metingen, en kunnen in een groot aantal bodemsoorten worden gebruikt. Ze zijn echter relatief duur en het installeren en onderhouden ervan vereist deskundige operators.
 3. Capaciteitssensoren: Capaciteitssensoren meten het vochtgehalte van de bodem door veranderingen in de elektrische geleiding te meten. Ze bestaan uit een sonde die in de bodem wordt gestoken, en de sonde zendt een elektrisch signaal uit dat wordt beïnvloed door het vochtgehalte van de bodem. Capaciteitssensoren zijn relatief goedkoop en gemakkelijk te installeren, en ze geven continue metingen. Ze kunnen echter beïnvloed worden door zoutgehalte en temperatuurschommelingen in de bodem, wat tot onnauwkeurige metingen kan leiden.
 4. Neutronensondes: Neutronensondes meten het vochtgehalte van de bodem door de hoeveelheid waterstof in de bodem te meten. Ze bestaan uit een sonde die in de bodem wordt ingebracht, en de sonde zendt neutronen uit die een wisselwerking aangaan met de waterstofatomen in de bodem. De hoeveelheid gedetecteerde waterstof is evenredig met de hoeveelheid vocht in de bodem. Neutronsondes leveren nauwkeurige metingen en kunnen in een groot aantal bodemsoorten worden gebruikt, maar ze zijn relatief duur en vereisen een gespecialiseerde opleiding om ze te bedienen.

Kritische factoren om te overwegen voordat je een bodemvochtigheidssensor kiest

Bij de keuze van een bodemvochtmonitor moet met verschillende factoren rekening worden gehouden om er zeker van te zijn dat het apparaat voldoet aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Hieronder volgen enkele belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden:

 1. Nauwkeurigheid en precisie: De nauwkeurigheid en precisie van het bodemvochtcontroleapparaat is waarschijnlijk de belangrijkste factor. Zonder nauwkeurige metingen is het onmogelijk om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Het apparaat moet natuurlijk nauwkeurige en precieze metingen geven om ervoor te zorgen dat irrigatie- en bemestingspraktijken worden geoptimaliseerd. De nauwkeurigheid en precisie van het apparaat kunnen worden beïnvloed door bodemtype, temperatuur en andere factoren, dus het is cruciaal om een apparaat te kiezen dat geschikt is voor het specifieke bodemtype en de specifieke omstandigheden.
 2. Installatiegemak: Het installatiegemak is een andere essentiële factor om te overwegen bij het kiezen van een bodemvochtcontroleapparaat. Sommige apparaten vereisen een gespecialiseerde opleiding of gereedschap om te installeren, terwijl andere gemakkelijk geïnstalleerd kunnen worden zonder gespecialiseerd gereedschap, vaardigheden of kennis. Een apparaat dat gemakkelijk te installeren is bespaart tijd, arbeid en kosten en zorgt ervoor dat gebruikers zonder moeite tot inzichten kunnen komen.
 3. Kosten: De kosten van het bodemvochtmonitoringsapparaat zijn ook een kritische overweging. Het bepaalt de hoeveelheid die kan worden ingezet, en hoe meer sensoren over het hele veld, hoe hoger de gegevensdichtheid. Sommige apparaten kunnen relatief goedkoop zijn, terwijl andere vrij duur kunnen zijn. Het is essentieel om de kosten van het apparaat af te wegen tegen de nauwkeurigheid en precisie, het installatiegemak en de onderhoudsvereisten.
 4. Onderhoudseisen: De onderhoudsvereisten van het apparaat zijn ook essentieel om te overwegen. Sommige apparaten moeten regelmatig gekalibreerd of schoongemaakt worden, terwijl andere weinig tot geen onderhoud nodig hebben. Het is belangrijk om een apparaat te kiezen met onderhoudseisen die passen bij de middelen en het schema van de gebruiker.
 5. Compatibiliteit met bestaande technologie: De compatibiliteit van het bodemvochtbewakingsapparaat met bestaande technologie is een andere factor om te overwegen. Als de gebruiker al irrigatie- of bemestingssystemen heeft, is het van vitaal belang om een apparaat te kiezen dat compatibel is met deze systemen. Het apparaat moet kunnen integreren met bestaande technologie om een naadloos en efficiënt systeem te bieden.

Al met al is de keuze van het juiste bodemvochtbewakingsapparaat cruciaal voor een effectief bedrijfsbeheer. Door factoren als nauwkeurigheid en precisie, installatiegemak, kosten, onderhoudsvereisten en compatibiliteit met bestaande technologie in overweging te nemen, kunnen boeren het beste apparaat voor hun specifieke behoeften kiezen en een maximale productiviteit en ROI bereiken.

Verwachte voordelen van het gebruik van bodemvochtigheidssondes

Bodemvochtmeters bieden veel voordelen. Hieronder staan enkele voordelen van het gebruik van bodemvochtmonitors (specifiek voor boeren en gewasadviseurs) en voorbeelden van hoe ze in de landbouw gebruikt kunnen worden:

 1. Hogere gewasopbrengsten: Bodemvochtcontroleapparaten kunnen landbouwers helpen hun irrigatiepraktijken te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de gewassen de juiste hoeveelheid water krijgen. Dit is op zijn beurt weer rechtstreeks van invloed op de gewasopbrengsten. Zo kan een boer met een bodemvochtsensor nauwkeurig het bodemvochtgehalte bepalen en irrigatiesystemen zo aanpassen dat de gewassen de juiste hoeveelheid water krijgen. Dit kan leiden tot hogere gewasopbrengsten en een betere gezondheid van de planten. Deze casestudy appel laat zien hoe een boer in Nederland nauwkeurige, betrouwbare gegevens verkreeg om de beste beslissingen te nemen over bemesting en irrigatie.
 2. Waterbesparing: Waterbehoud is van essentieel belang in de landbouw. Bodemvochtmeters kunnen landbouwers helpen hun irrigatiepraktijken te optimaliseren en waterverspilling tegen te gaan. Door bijvoorbeeld een bodemvochtsensor te gebruiken, kunnen boeren voorkomen dat gewassen te veel water krijgen, waardoor ze minder water verspillen en deze kostbare hulpbron behouden blijft.
 3. Bodembescherming: Efficiënt waterbeheer is essentieel voor bodembescherming, want het helpt ervoor te zorgen dat gewassen de juiste hoeveelheid water krijgen die ze nodig hebben om te groeien, zonder dat overtollig water bodemerosie of uitspoeling van voedingsstoffen veroorzaakt. Met bodemvochtmeters kan de hoeveelheid water in de bodem nauwkeurig worden gemeten en kunnen real-time gegevens worden verkregen die kunnen worden gebruikt om irrigatiepraktijken te optimaliseren, waterverspilling te beperken en de kans op bodemerosie te minimaliseren.

Een optimaal waterbeheer heeft tal van voordelen. Daarom is bodemvochtcontroleapparatuur in het veld een steeds belangrijker instrument op boerderijen, omdat het waardevolle inzichten verschaft ter ondersteuning van een efficiënt waterbeheer:

De waarde voor landbouwonderzoekers

Landbouwonderzoek omvat een breed scala aan wetenschappelijke studies ter verbetering van de productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van landbouwsystemen. Dit omvat onder meer onderzoek naar gewasgenetica, plantenveredeling, bodemkunde, ongediertebestrijding en landbouwtechniek. Bodemvochtsensoren kunnen bijvoorbeeld verschillende voordelen bieden voor onderzoek naar biostimulanten:

 1. Beter inzicht in de effectiviteit van biostimulanten: Bodemvochtsensoren kunnen real-time gegevens leveren over het bodemvochtgehalte, die gebruikt kunnen worden om de effectiviteit van biostimulantbehandelingen te bepalen. Door het bodemvochtgehalte voor en na de toepassing van biostimulanten te controleren, kunnen onderzoekers beter begrijpen hoe deze producten het watergebruik van planten en de opname van voedingsstoffen beïnvloeden.
 2. Optimalisatie van biostimulanten: Bodemvochtsensoren kunnen worden gebruikt om het tijdstip en de toepassingssnelheden van biostimulanten te optimaliseren. Door het bodemvochtgehalte te meten kunnen onderzoekers het optimale tijdstip bepalen om biostimulanten toe te passen en ervoor zorgen dat de producten met de juiste snelheid worden toegepast om hun doeltreffendheid te maximaliseren.
 3. Identificatie van bodemvochtstress: Bodemvochtsensoren kunnen worden gebruikt om delen van het veld te identificeren die waterstress ervaren, wat kan worden gebruikt om biostimulantbehandelingen op deze gebieden te richten. Door biostimulanten te gebruiken om waterstress te helpen verlichten, kunnen onderzoekers de gezondheid en productiviteit van planten verbeteren.
 4. Meer inzicht in de gezondheid van de bodem: Bodemvochtsensoren kunnen gegevens leveren over het bodemvochtgehalte in de loop der tijd, die gebruikt kunnen worden om de gezondheid van de bodem te beoordelen en gebieden te identificeren die mogelijk behoefte hebben aan bodemverbeteringen of andere behandelingen. Door biostimulanten te gebruiken om de bodemgezondheid te verbeteren, kunnen onderzoekers optimale plantengroei en productiviteit helpen bevorderen.

Een interessant voorbeeld is van The Seaweed Company, waar bodemvochtsensoren werden gebruikt bij het onderzoek en de ontwikkeling van hun product, Topgezondheidsplanten. Het is een vloeibaar, gemakkelijk te spuiten zeewiermengsel dat de groei, de kracht en het immuunsysteem van planten bevordert. Zeewierextracten zijn rijk aan alginaten en alginezuur. Deze stoffen zijn superabsorberend en werken als microgeleitjes, waardoor het water langer in de grond blijft. Dit bevordert een robuuste wortelgroei in de eerste fasen van de plantontwikkeling, waardoor de wortels meer voedingsstoffen en water kunnen vasthouden en absorberen, waardoor een opwaartse spiraal ontstaat voor de gezondheid van plant en bodem. The Seaweed Company gebruikte Farm21's bodemvochtsensoren om de verschil in bodemvochtpercentage tussen controle en met THP behandelde beroertes.

Farm21's oplossing

Farm21's bodemvochtsensor en data platform oplossing is ontworpen om telers, onderzoekers en gewasadviseurs te voorzien van nauwkeurige en betrouwbare inzichten om het gebruik van middelen te helpen optimaliseren en de productiviteit van gewassen te verbeteren.

De eigen bodemvochtsensoren FS21 is een van de meest betaalbare sensoren op de markt en bovendien super eenvoudig te installeren. De sensor meet de 7 meest kritische waarden, waaronder bodemvocht (op -30cm, -20cm en -10cm), bodemtemperatuur (op -20cm en -10cm) en luchttemperatuur en vochtigheid onder het gewas.

Het smart farming data platform is ontworpen om gebruiksvriendelijk en eenvoudig te zijn. Het haalt real-time informatie uit meerdere bronnen (waaronder weertoepassingen, satellietgegevens en scoutingrapporten) voor een compleet overzicht van wat er in het veld gebeurt. Gebruikers hebben ook toegang tot historische gegevens en analyses om trends en patronen in de tijd te helpen identificeren.

De sensoren zijn plug and play, kunnen moeiteloos worden verplaatst en vergen minimaal onderhoud. Door hun betaalbaarheid kunnen ze op schaal worden ingezet voor de ultieme gegevensdichtheid.

9cf15a 980cd9d650a94754963919e36b604aa3mv2
Groep 107
Actie ondernemen

Behandel, bespuit & irrigeer gewassen met geplaatste sensoren

Groep 106 5
Langdurig

Laad de batterij op met USB-C en ga een vol jaar mee op een enkele lading

Groep 106 3
Maatregel

Maatregelen vlak onder het bladerdak van het gewas voor het werkelijke klimaat van het gewas

Groep 106 8
Connectiviteit

Smalband-IoT,
LTE-M & 2G connectiviteit voor eenvoudige inzet

Groep 106 6
Betaalbaar

5 tot 10 keer betaalbaarder dan een concurrerend toestel

Groep 106 4
API Integratie

In plaats van ons platform te gebruiken, integreer je je eigen platform via de API

sensoren grafisch
Eenvoudige installatie

In de fabriek gekalibreerd, klaar in 30 seconden

Groep 106 1 1
Modulair ontwerp

Onze sensoren ondersteunen 
andere modules of sensoren van derden

Farm21 zet zich in voor de duurzame ontwikkeling en toepassing van landbouwtechnologische instrumenten en technieken die zorgen voor een gezonde toekomst - voor mens en planeet.
Controleapparaten voor bodemvocht

Maak een afspraak met een van onze partnerschapsmanagers om meer te weten te komen over het aanbod van Farm21:

Maak een GRATIS account aan en begin vandaag met scouten

Eén gemakkelijk te gebruiken platform voor al je scoutingsrapporten, de perfecte plaats om inzichten te loggen en te delen met externe belanghebbenden

Download onze app